AOF Danmarks syn på Reformkommissionens anbefalinger

Uddrag fra notat: AOF Danmarks syn på Reformkommissionens anbefalinger i udgivelsen ”Nye reformveje 1”.

AOF Danmark har med interesse læst Reformkommissionens første udgivelse ”Nye reformveje 1”. Overordnet deler AOF Danmark Reformkommissionens syn på behovet for at styrke motivationen for VEU blandt ufaglærte og faglærte, samt at det bør gøres mere let tilgængeligt.


AOF Danmark ser positivt på flere af Reformkommissionens anbefalinger, men én af anbefalingerne vurderer AOF Danmark uhensigtsmæssig og konkurrenceforvridende medmindre den følges af andre tiltag. Derudover undrer det AOF Danmark, at Reformkommissionen ikke har behandlet det opsøgende arbejde i forhold til udfordringen med at øge VEU-aktiviteten blandt ufaglærte og faglærte, herunder det virksomhedsopsøgende der er dokumenteret af flere undersøgelser1. Den indsats og proces, der ligger før undervisning, mangler fokus. Hertil bør der ses på, hvordan deltagelsen i FVU kan styrkes.


Gratis løft af grundlæggende kompetencer på avu (anbefaling 2.3c) er konkurrenceforvridende

På avu kan voksne dygtiggøre sig på grundskoleniveau inden for en række fag med det formål, at deltagernes mulighed for videre uddannelse og forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund styrkes.


Det er et tilbud og en målsætning som også gælder for aftenskolerne. Derfor blev brugerbetalingen på avu i 2010 hævet for at sikre lige udbudsvilkår. Hvis den foreslåede anbefaling gennemføres, vil VUC få en konkurrencefordel i forhold til at udbyde almen undervisning til målgruppen ufaglærte og faglærte i den erhvervsaktive alder i forhold til aftenskolerne. Det vil være med til at udhule aftenskolernes eksistens.


Som folkeoplysningsaktør kan AOF Danmark kun bifalde, at det bliver gratis for ufaglærte og faglærte at efteruddanne sig. Men hvis anbefalingen skal implementeres, bør det også gøres gratis at følge undervisning i samme fag på aftenskolerne for at sikre fair og lige vilkår for uddannelsesudbyderne.

 

Lignende nyheder

Drømmen om dragskolen: Lidt glitter har aldrig skadet

Drømmen om dragskolen: Lidt glitter har aldrig skadet

7. oktober 2022

I samarbejde med Mizz Privileze stiller AOF et kreativt safer space for unge til rådighed, så de kan udforske og blive anerkendt for lige præcis dén, ...

Kan en ladcykel skabe lokalt fællesskab og aktivt medborgerskab i Vollsmose?

Kan en ladcykel skabe lokalt fællesskab og aktivt medborgerskab i Vollsmose?

23. maj 2022

Folkeoplysning på hjul hitter i Odense, når AOF inviterer inden for i et mikrolokalt kulturhus i det boligsociale område.

Borgerne bliver klædt på til folkeafstemning om forsvarsforbeholdet

Borgerne bliver klædt på til folkeafstemning om forsvarsforbeholdet

19. maj 2022

Fulde huse og ventelister vidner om stor efterspørgsel på oplysning om, hvad det kommer til at betyde, hvis vi beholder eller afskaffer det danske for ...