Onlinekurser for medlemmer af fagforbund

AOF har aftaler med en lang række fagforbund om at tilbyde et stort udvalg af onlinekurser, med mange forskellige formål. Læs mere om de mange kurser her på siden og tjek om dit forbund har en aftale om at tilbyde kurserne.

Se mere på aofonlinekurser.dk

Som medlem har du gratis adgang til onlinekurser

Som medlem har du gratis adgang til onlinekurser i blandt andet Word, Excel, vi­de­ore­di­ge­ring, it-sikkerhed, jobsøgning og meget mere. Er du ledig, påvirker deltagelse ikke din aktivering. Vi har adgang til hundredevis af dygtige undervisere inden for mange forskellige fag og discipliner. De har beriget platformen med deres ekspertise og viden, og der bliver løbende lagt nye onlinekurser ind i universet.

Se nedenfor om dit forbund har en aftale med AOF, og om du dermed har adgang til ao­fon­li­ne­kur­ser.dk. 

Klik her for at logge ind.

Tjek om dit forbund er på listen

 • 3F - Fagligt Fælles Forbund
 • Atorfillit Kattuffiat
 • Bankbetjentene
 • Bedre psykiatri
 • Blik & rør ar­bej­der­for­bun­det
 • Cabin Attendants Union Denmark
 • Danmarks Kir­ke­tje­ner­for­e­ning
 • Dansk Artist Forbund
 • Dansk El-forbund
 • Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund
 • Dansk Metal
 • Danske Bioanalytikere
 • Danske Fodterapeuter
 • Danske Psykomotoriske Terapeuter
 • Det Offentlige Beredskabs Landsforbund
 • ESL – Ejendoms- og Ser­vi­ce­funk­tio­næ­rer­nes Landsforbund
 • FAF
 • FOA TR
 • For­sik­rings­for­bun­det
 • Frederiksberg Kom­mu­nal­for­e­ning

 • Fø­de­va­re­for­bun­det NNF
 • Gentofte Kom­mu­nal­for­e­ning
 • HK
 • Jord­brugs­tek­no­lo­ger i Danmark
 • Kort- og Land­må­lings­tek­ni­ker­nes Forening
 • Kost- & Er­næ­rings­for­bun­det
 • Landbrugs og Til­syns­funk­tio­næ­rer­nes Lands­sam­men­slut­ning
 • Medieforbundet i DR
 • My Cabin Union - DK
 • Po­li­ti­for­bun­det
 • PROSA
 • Raf­fi­na­de­ri­tek­ni­ker­ne
 • SAFU, Sam­men­slut­nin­gen af Funktionærer
 • Ser­vi­ce­for­bun­det
 • Ser­vi­ce­for­bun­det Urmagerne og Optikerne
 • Teknisk Landsforbund
 • Tra­fik­for­bun­det
 • VSL, Vagt- og Sik­ker­heds­funk­tio­næ­rer­nes Fagforening
 • VSP, Ve­te­ri­nær­sy­geple­jer­sker­nes Fagforening

Sådan foregår et onlinekursus

Du finder alle kurserne på platformen ao­fon­li­ne­kur­ser.dk. De fleste kurser består af videoer, som i ord og billeder gennemgår de centrale elementer. Du vil også møde mere hands-on opgaver, så du får berøring med emnerne. Jo mere du selv arbejder med tingene undervejs, jo mere lærer du, så vi anbefaler, at du giver dig god tid med opgaverne.

Undervejs i kurserne kan du også teste din viden inden for det enkelte modul. Der er typisk 3-5 spørgsmål pr. modul, og du kan se dine rigtige og forkerte svar efterfølgende. Du kan evt. se videoerne igen og tage testen på ny, så du kan besvare alle spørgsmål korrekt. Sidst i kurset kan du tage en afsluttende test, som giver dig adgang til et kursusbevis, som du kan downloade og printe ud.

På nuværende tidspunkt kan du bl.a. finde kurser i:

 • Word
 • Excel
 • OneNote
 • Outlook
 • Powerpoint
 • Office 365
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Digital jobsøgning
 • IT sikkerhed
 • Mødeledelse
 • Trello
 • Zoom
 • Teams
 • Præ­sen­ta­tions­tek­nik
 • Digital mødeledelse
 • ... og meget mere!
Se alle