Dan­skun­der­vis­ning nedbryder sprogbarrierer og gavner arbejdsmiljøet hos tek­ni­ken­tre­pre­nør­virk­som­he­den Wicotec Kirkebjerg A/S

28. november 2023

AOF oplever stor succes med virk­som­heds­for­lagt undervisning i dansk, som tager det interne samarbejde til nye højder hos de udenlandske elektrikere.

I en tid, hvor globalisering og mangfoldighed præger arbejdsstyrken, er det afgørende for virksomheder at tilbyde støtte og ud­vik­lings­mu­lig­he­der til deres udenlandske medarbejdere. Et banebrydende eksempel på denne tilgang er tek­ni­ken­tre­pre­nør­fir­ma­et Wicotec Kirkebjerg A/S, der har implementeret dan­skun­der­vis­ning på arbejdspladsen.

AOF har stået for at levere dan­skun­der­vis­ning til virksomhedens udenlandske elektrikere, og en evaluering af undervisningen viser overvældende positiv respons fra de deltagende medarbejdere, som har udtrykt stor tilfredshed med forløbet.

 

Underviseren rykker ud på arbejdspladsen

Undervisningen, der blev afholdt på byggepladserne på Postgrunden i København og Christian Hansens Laboratorium i Hørsholm, har vist sig at være både meningsfuld og effektiv. Det smitter positivt af på samarbejdet og den daglige kommunikation mellem de tosprogede medarbejdere og medarbejdere med dansk som modersmål, mener projektleder Jacob Fischer Hartmann, som har taget initiativ til projektet:

- Det har været af afgørende betydning, at medarbejderne ikke behøvede at transportere sig hen i et un­der­vis­nings­lo­ka­le langt væk fra arbejdspladsen. Derfor har det fungeret rigtig godt for os, at underviseren rykkede ud til medarbejderne og kunne gennemføre undervisningen på byggepladsen. Medarbejderne er mere motiverede, hvis det er nemt og bekvemt, siger han og fortsætter:

- Selvfølgelig kan det være hårdt at skulle modtage undervisning lige efter en 10-timers arbejdsdag, men elektrikerne har samtidig været virkelig glade for tilbuddet om dan­skun­der­vis­ning. Vi kan også mærke, at kom­mu­ni­ka­tio­nen glider nemmere, og det bidrager til et forbedret arbejdsmiljø.

Branchedansk og hverdagsdansk

De udenlandske elektrikere hos Wicotec Kirkebjerg har oplevet dan­skun­der­vis­nin­gen som meningsfuld og flere ønsker, at tilbuddet gentages i fremtiden. I virksomheden er der mange forskellige nationaliteter bl.a. polsk, kroatisk og italiensk. Raymond Mwebaze, som er elektriker hos Wicotec Kirkebjerg og har rødder i Uganda, deler sin oplevelse:

- Det har været hyggeligt og sjovt med undervisning sammen med kollegaer, fordi vi kender hinanden på holdet. Jeg er blevet bedre til at udtrykke mig på dansk, og jeg vil gerne have mere undervisning.

AOF planlagde un­der­vis­nings­for­løb, der omfattede 30-42 lektioner. Undervisningen blev tilrettelagt med fokus på både branchedansk og hverdagsdansk, hvilket har haft en positiv indvirkning på både kom­mu­ni­ka­tio­nen på arbejdspladsen og medarbejdernes private liv.

Medarbejderen Raymond kunne godt lide, at der var fokus på fagtermer og hverdagssprog, som har givet ham en bredere forståelse for sproget:

- Jeg og mine kollegaer er jo elektrikere, så vi har lært at fortælle, at det på dansk hedder at trække kabler og installere el-tavler. Jeg har lært at sige det værktøj, som vi bruger på arbejdet fx ’skruetrækker’, og hvordan vi bruger ar­bejds­ma­te­ri­a­ler­ne.

Projektlederen Jacob fik ideen om dan­skun­der­vis­ning og tog kontakt til Dansk El-forbund, som var bindeleddet til AOF, der har stået for undervisningen. Selvom undervisningen primært blev afholdt på byggepladserne, blev der også eks­pe­ri­men­te­ret med on­li­ne­un­der­vis­ning, hvor medarbejderne deltog hjemmefra. Det skete for at lave fleksible muligheder for at tilpasse undervisningen til medarbejdernes behov og hverdag.

Samarbejdet mellem Wicotec Kirkebjerg A/S og AOF har vist, at dan­skun­der­vis­ning på arbejdspladsen ikke kun er en investering i medarbejdernes sprog­fær­dig­he­der, men også i et positivt og produktivt arbejdsmiljø, som øger den generelle trivsel.

Uddannelsesforløb for virksomheder

Ud­dan­nel­ses­for­løb for virksomheder

Skal vi også bringe undervisningen ud på jeres arbejdsplads? Udover danskundervisning for tosprogede tilbyder vi også opkvalificering i IT, matematik, engelsk og ordblindeundervisning. Kontakt os for at høre mere.

Kontakt os her