Af­tensko­le­mak­ker rækker ud til psykisk sårbare

10. august 2021.

Kender du en psykisk sårbar, som har brug for at mærke fællesskabet i aftenskolen?

Ef­ter­års­sæ­so­nen i AOF's aftenskoler er startet. Denne gang bliver det med et nyt tilbud, hvor psykisk sårbare kan deltage i af­tensko­le­ak­ti­vi­te­ter sammen med en makker. 

For mange, der dagligt er udfordret af psykisk sårbarhed, kan det være svært at holde fast i et socialt liv. Ideen bag "af­tensko­le­mak­ker" er, at det er lettere at komme afsted på et af­tensko­le­kur­sus, når man er to om det. En af­tensko­le­mak­ker er en frivillig AOF-kursist, som tager sig lidt ekstra af den sårbare, men begge har samme interesse for det pågældende kursus. Det er uanset, om det drejer sig om madlavning, sprog eller tegning. 

Makkeren er ikke en terapeut eller en mentor - det er en frivillig medkursist, som støtter op om deltagelse, fremmøde og giver praktisk hjælp i forbindelse med kurset. Men det er også en person, som kan invitere til et trygt fællesskab og udvise medmenneskelig omsorg. Relationen mellem den sårbare og den frivillige medkursist tager sit afsæt i en fælles interesse med et fagligt udgangspunkt for begge, og sygdommen kan for en stund træde i baggrunden. 

Modellen er velafprøvet i Københavns Kommune (AOF Center Storkøbenhavn), og har vist gode resultater i forhold til psykisk sårbare borgeres recovery-proces, med over 200 årlige makkerpar.

På baggrund af en bevilling fra Det Obelske Familiefond kan AOF nu etablere aktiviteten i andre dele af landet. Projektet bliver forankret i AOF Center Sydjylland, AOF Center Nordjylland, AOF Center Odense og AOF Center Sydfyn med plads til cirka 50 makkerpar pr. center. Der gives et tilskud på op til 600kr til den sårbare kursist.

Selvom projektet kun er i opstartsfasen, er interessen allerede til at få øje på. I AOF Nordjylland er de første henvendelser tikket ind, og så handler det om at invitere deltagerne på et hilse-på-møde, hvor forventninger mellem den psykisk sårbare og den frivillige kursist bliver afstemt. Det foregår på neutral grund i aftenskolen, hvor man kan finde ud af, hvor sårbarheden ligger, og hvordan man kan støtte bedst muligt.

”Det er stadig ret nyt for os. Men håbet er at gøre en forskel for så mange unge som muligt. At være psykisk sårbar dækker jo over mange ting lige fra let angst til borderline og alt derimellem. Der er mange nuancer i den her gruppe, og derfor betyder det også, at projektet er meget åbent", lyder det fra Anita Rokkedal, som er konsulent på projektet i AOF Nordjylland.