Arbejdermuseet bliver medlem af AOF Danmark

12. december 2022.

På et ho­ved­be­sty­rel­ses­mø­de den 8. december 2022 blev Arbejdermuseet godkendt medlemskab i AOF Danmark.

Arbejdermuseet har siden 1982 formidlet udviklingen i arbejdernes hverdagsliv og arbejdsvilkår og ar­bej­der­be­væ­gel­sens historie fra 1870 og frem til i dag. Museet ligger i Arbejdernes Forenings- og For­sam­lings­byg­ning på Rømersgade i København. I 2022 har Arbejdermuseet som det første danske museum nogensinde vundet Europarådets museumspris, The Council of Europe Prize. En prestigefyldt pris til særlige museer, som med afsæt i europæisk kulturhistorie fremmer forståelsen for men­ne­ske­ret­tig­he­der og demokratisk medborgerskab og engagement.

Og nu er de også blevet medlem af AOF Danmark.

For Ar­bej­der­mu­se­ets direktør Søren Bak-Jensen er medlemskabet helt oplagt, og han udtaler i den forbindelse:
”AOF har gennem snart 100 år været et fyrtårn inden for dansk folkeoplysning, og en samlende ramme for både fællesskaber og det enkelte individs muligheder for at dygtiggøre og engagere sig og tage del i demokratiet. Det er en ambition og vision vi på Arbejdermuseet kan genkende i vores eget arbejde og som vi ønsker at styrke os omkring i fremtiden gennem stærke samarbejder. Derfor glæder vi os utrolig meget til at udfolde mulighederne i den tættere relation fremadrettet”.

Begejstringen er også stor hos AOF Danmark:
"I AOF glæder vi os enormt meget over medlemskabet, da vi har en fælles historie at fortælle. Den seneste tid har budt på øget samarbejde med Arbejdermuseet, og jeg ser frem til at se det blomstre endnu mere. I samme ombæring vil jeg også benytte lejligheden til at ønske stort tillykke med den fornemme pris, som er fuldt fortjent", siger Humaira Nasim, vicedirektør i AOF Danmark.

Du kan læse mere om Arbejdermuseet på www.arbejdermuseet.dk

AOF Danmarks medlemsorganisationer

AOF Danmarks med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner

Medlemsorganisationerne er de formelle ejere af AOF Danmark. Du kan se den fulde liste over medlemsorganisationerne ved at trykke på knappen herunder.

Se alle medlemmer her