EU-aktiviteter

AOF arbejder med at oplyse om EU gennem forskellige initiativer, som bl.a. tæller podcast, teater og debatter. Det sker på baggrund af en pulje B bevilling fra Europa-Nævnet, der giver mulighed for at oplyse om EU gennem forskellige initiativer i perioden 2021-2023. Her på siden kan du finde information om initiativerne. Kontakt gerne AOF, hvis du og din arbejdsplads/organisation er interesseret i at samarbejde.

Ungdommens Europakonference

Unge er en af de grupper, der stemmer mindst til eu­ro­papar­la­mentsvalg, men som skal leve længst tid med de beslutninger, EU-systemet træffer. Derfor er det særligt vigtigt, at EU-oplysningen også når ud til de unge.

AOF afholder årligt Ungdommens Eu­ro­pa­kon­fe­ren­ce, hvor vi inviterer skoleklasser, ung­doms­ud­dan­nel­ser, ele­vor­ga­ni­sa­tio­ner og andre unge til tage del i debatten om Europas fremtid. Hvert år har konferencen et tema, der er aktuelt og appellerer til unge – fx klima, miljø eller uddannelse i et EU-perspektiv. På konferencen inviteres deltagerne til at debattere med EU-politikere, eksperter og meningsdannere for at få en dybere forståelse for EU’s indretning og be­slut­nings­pro­ces­ser. AOF udvikler Ungdommens Eu­ro­pa­kon­fe­ren­ce i samarbejde med en eller flere relevante ung­domsor­ga­ni­sa­tio­ner.

Ung­dom­s­kon­fe­ren­cen afholdes igen til november 2023. 

Podcast

Med podcasten #EUDK sætter AOF fokus på aktuelle temaer, der står højt på den europæiske dagsorden: Arbejdsmarked, klima, Ukrainekrigen, demokrati, sikkerhed og efterdønninger af Brexit. I podcasten gæster eksperter, politikere og or­ga­ni­sa­tions­folk. 

Du kan lytte med på Spotify eller andre tjenester, hvor du normalt hører podcast.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere?

Hvis din arbejdsplads/organisation er interesseret i at samarbejde, så kontakt os meget gerne, så vi kan drøfte mulighederne. Det kan eksempelvis være, at vi kan bruge en faglig ekspert fra din virksomhed til at deltage i en paneldebat, at vi kan afholde et arrangement i jeres lokaler eller lignende.

Send os en mail her

Debatteater

AOF har et samarbejde med Rejsescenen om debatteater om EU og betydningen for danskerne fx arbejdsmarked, klima og skattely. Formen er humoristisk, tankevækkende og indebærer debat med skuespillere, indbudte politikere og tilskuere undervejs. Teateret finder sted på etablerede scener som fx Aalborg Teater, Mungo-Park teatret og bag­gårds­cen­te­ret i Svendborg om at kunne vise forestillingen på deres kendte scener. 

EU og den danske model

AOF arrangerer sammen med danske fagforeninger debatmøder, som engagerer fagligt aktive i EU-debatten med fokus på EU-problematikker, der angår det danske arbejdsmarked. AOF samarbejder heriblandt med Dansk Metal, der organiserer lønmodtagere inden for eksportfag.

Debatmøderne drejer sig om en fælles europæisk mindsteløn, det franske arbejdsmarked og konsekvensen af Brexit for dansk økonomi. 

Se li­ve­strea­m­in­ger her.

EU - Hva' nu?

AOF har gennem flere år arrangeret debatter med fokus på aktuelle eu­ro­pa­po­li­ti­ske dagsordener. Temaerne til debatterne har centreret sig om fx klima, migration, covid-krisen, sik­ker­heds­po­li­tik og techgiganter, hvor eu­ro­papar­la­men­ta­ri­ke­re, fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re samt relevante aktører og eksperter på EU-området har deltaget. Debatterne foregår i hele landet og gennemføres i samarbejde med andre organisationer og på lokale AOF aftenskoler. 

De unges EU

AOF samarbejder med Peter Laugesen og Elena Askløf, som driver projektet Vores Europa. Det prisvindende par har rejst Europa tyndt for at tale med unge europæere om deres virkelighed, ønsker og holdninger til EU-løsninger. Indtryk som de formidler i inddragende foredrag fx ved hjælp af videoklip, afstemninger mv. 

AOF arrangerer i samarbejde med Vores Europa foredrag og debatter for unge i hele Danmark med fokus på unges vilkår i Europa og EU-beslutningers betydning for unges liv og hverdag. Klima, migration og ung­doms­ar­bejds­løs­hed er nogle af de emner, der bliver sat fokus på. Ar­ran­ge­men­ter­ne foregår på efterskoler, højskoler og ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner, men også i AOF's aftenskoler. 

Se videomateriale her.