Foto: Søren Rønholt/DSB

DSB Vedligehold opkvalificerer medarbejdernes digitale evner

25. april 2023.

DSB Vedligehold har udover deres primære opgave – at vedligeholde togene i Danmark – sat fokus på at udvikle medarbejdernes digitale evner. Tidligere har AOF stået for ord­blin­de­un­der­vis­ning for DSB Vedligehold, men denne gang har samarbejdet fokus på opkva­li­fi­ce­ring af medarbejdernes digitale evner.

Samarbejdet mellem DSB Vedligehold og AOF Midt i Aarhus kører på skinner. Medarbejderne i DSB Vedligehold har nemlig mulighed for at deltage i FVU-digital. Det er et un­der­vis­nings­for­løb, der er forbeholdt voksne, der har brug for at udvikle deres digitale færdigheder. Samarbejdet startede tilbage i september 2022, hvor AOF screenede DSB’s medarbejdere for at klarlægge deres niveau. Derefter lå der et stort arbejde for DSB i at få inddelt medarbejderne i hold ud fra deres niveau og samtidig få produktionen til at køre normalt.

Nils Jesper Mønsted er Chef for Uddannelses- og Per­so­na­le­dis­po­ne­ring i DSB Vedligehold A/S, og han står for uddannelses- og kursustilbud for cirka 1500 medarbejdere. 

Nils Mønsted har gennem årene erfaret, at medarbejderne har behov for hjælp til at styrke og løfte deres kompetencer:

”Tidligere har vi samarbejdet med AOF om ord­blin­de­un­der­vis­ning og nu FVU Digital, fordi vi simpelthen ønsker at højne grundniveauet på vores medarbejderes kompetencer”.

Medarbejdere som dem på DSB Vedligehold er nødvendige og vigtige i samfundet, og derfor er det ifølge Nils Mønsted væsentligt at have fokus på at hjælpe og styrke netop deres kompetencer:

”Vi har et særligt fokus på, at vi gerne vil hjælpe medarbejderne, især også fordi samfundet slet ikke favner den her type medarbejdere. Man tror bare at alle folk kan sidde indenfor på en kontorstol hele dagen - men sådan er det ligesom ikke” forsætter Nils.

IT-kompetencer er en nødvendighed

Samfundet bliver i højere og højere grad digitaliseret, og det sker i en hastighed, som kan være svær at følge med i. En medarbejders digitale færdigheder er vigtige, når vi lever i et samfund, hvor basale IT-kompetencer i de mange tilfælde er afgørende, for at kunne udføre arbejdsopgaver.

Det er også tilfældet hos DSB Vedligehold: ”Vi har ingen steder efterhånden, hvor vi ikke bruger både en iPad og en iPhone i produktionen. Så det er nærmest en nødvendighed”, siger Nils.

Det er medarbejder og kursist Thomas Mørup også godt klar over, og derfor har han valgt at benytte sig af tilbuddet om undervisning:

”Jeg tilmeldte mig screeningen, fordi jeg har ikke så nemt ved IT i forvejen. Og det er bare med at få alt den hjælp man kan få. IT er kommet for at blive, og det kommer vi ikke udenom”.

Charlotte Hegelund Sørensen fra AOF Midt underviser DSB Vedligeholds medarbejdere i FVU Digital. Undervisningen skal gøre kursisterne i stand til at navigere i forskellige digitale funktioner, som er essentielle i det samfund, vi har i dag. Undervisningen skal mindske de udfordringer, som kursisterne oplever i deres hverdag:

”Kursisterne er udfordret med at løse digitale opgaver i deres hverdag, og formålet med undervisningen er at reducere denne udfordring for deltagerne, ved at udvikle deres digitale færdigheder” udtaler Charlotte.

Målet er at gøre medarbejderne mere fortrolige digitalt og gøre dem i stand til at bruge digitale redskaber. Det hele skal gerne resultere i at medarbejderne kan bruge det både i privatlivet og på arbejdspladsen.

Claus Johansen er én ud af de mange medarbejdere fra DSB, der takkede ja til både screening og undervisning. Han har ligesom mange andre tidligere holdt sig til de digitale løsninger og redskaber, han altid har brugt:

”Jeg har fundet ud af nu, at jeg manglede værktøjer til at kunne lave noget, der er mere overskueligt, pænere eller mere professionelt”, siger Claus. Gennem undervisningen har Claus stiftet bekendtskab med nye teknologier og måder at gøre tingene på.

Kursisterne gennemgår i løbet af de fem uger, kurset varer, en stor udvikling. ‘Vi har flyttet os fra at være dinosaurer til at være digitale` - sådan beskrev én af kursisterne un­der­vis­nings­for­lø­bet: ”Det synes jeg er en så fin beskrivelse og en så fed overskrift på hele det her forløb.” fortæller Charlotte.

Medarbejderne efterspørger mere uddannelse

Både Nils Mønsted og Charlotte Hegelund giver udtryk for, at deres gode og tætte samarbejde er afgørende for, at projektet kan lykkes så godt: ”Et godt samarbejde er en vigtig faktor for at kunne få sådan noget her til at fungere. Det er ikke noget, som ledelsen trumfer igennem, men det er noget, som vi gør i fællesskab”, fortæller Nils.

Det er blandt andet også derfor, at Nils og DSB Vedligehold har haft stort fokus på at sammensætte holdene ud fra medarbejdernes niveau, også selvom det kræver større koordination og planlægning i forhold til deres daglige arbejde.

”Hvis man er på et hold med folk med samme niveau, så tør du at spørge mere og du føler, du er i samme båd - det har medarbejderne selv givet udtryk for, når vi har evalueret”, fortæller Charlotte.

Både Nils Mønsted og Charlotte Hegelund modtager næsten udelukkende positiv feedback fra DSB-medarbejderne. De oplever også, at medarbejderne allerede inden de har afsluttet un­der­vis­nings­for­lø­be­ne, spørger hvornår de kan deltage i det næste.  

Vil du også opkvalificere dine medarbejdere?

Vil du også opkvalificere dine medarbejdere?

600.000 danskere har svært ved at læse, stave, regne og bruge it. På de fleste arbejdspladser har de almene kompetencer en stor betydning for udvikling og kommunikation. AOF kan hjælpe med undervisningsforløb målrettet din virksomhed. Hensigten med forberedende voksenundervisning er at klarlægge medarbejdernes niveau og tilbyde uddannelse med vejledning og støtte fra erfarne undervisere.

Læs mere her