AOFs persondatapolitik

Når du tilmelder dig en aktivitet, beder vi om oplysninger om dig. Vi vil gerne informere dig om, hvordan vi behandler dine oplysninger og gør opmærksom på, at denne persondatapolitik løbende bliver opdateret. Senest opdateret 17. juni 2021.

Formål og retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger

Vi behandler dine per­so­nop­lys­nin­ger for at kunne håndtere din kur­sustil­mel­ding og kursets afvikling.

Lovgrundlaget for behandling af dine oplysninger er da­ta­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens art. 6, stk. 1, litra b og da­ta­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 6.

Kategorier af per­so­nop­lys­nin­ger

Vi behandler de oplysninger, du selv har givet os, og som vi skal bruge for at kunne administrere din kur­sustil­mel­ding og betalingen: Navn, fødselsdag, adresse, bopælskommune, telefonnumre, mailadresser. Evt. personnummer, hvis kommunen yder tilskud til nedsættelse af bru­ger­be­ta­lin­gen eller du tilmelder dig hold udenfor din bopælskommune, da dette er krav fra kommunerne.

Modtagere af oplysninger

I det omfang, det er nødvendigt at kunne håndtere din kur­sustil­mel­ding og kursets afvikling, videregiver vi dine per­so­nop­lys­nin­ger til følgende kategorier af modtagere:

· De IT-leverandører og andre databehandlere, som leverer vores IT-systemer

· Den eller de afdelinger, hvor du køber kurser eller arrangementer

· Afdelingernes revision

· Kursets undervisere

· Kommuner

Hvor stammer dine oplysninger fra?

Vi har modtaget oplysningerne fra dig selv.

Opbevaring af dine oplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger, indtil kurset har været afviklet og op til 5 år efter endt regnskab, for at du har deltaget på det seneste hold.

Vi bruger dine oplysninger til at sende dig info om de kurser, du har tilmeldt dig, og nyhedsbreve, men kun hvis du har givet dit samtykke hertil.
Hvis du beder om at være tilmeldt nyhedsbrev eller tilmelder dig Mit AOF, bliver dine data til det formål gemt, indtil du framelder dig eller nedlægger din konto.

Dine rettigheder

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne er nærmere beskrevet i Datatilsynets vejledning: https://www.datatilsynet.dk/borger/hvad-er-dine-rettigheder 

 

Kon­tak­t­in­for­ma­tion

Den/de afdelinger, du handler med, er dataansvarlig for de data, du afgiver ved tilmelding.

Se kon­tak­top­lys­nin­ger fx i or­dre­be­kræf­tel­sen eller på oversigten her: https://aof.dk/aftenskoler/