Voksen- og efteruddannelse for virksomheder

AOF underviser voksne i grundlæggende færdigheder som dansk, matematik, engelsk, IT og dansk for tosprogede. Læs mere om mulighederne for jeres virksomhed her.

Book en vejledningssamtale
  • Branchespecifik uddannelse

Løft medarbejdernes kompetencer

Hvordan lyder det her: Gratis kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling af medarbejderne OG få dækket en del af lønudgifterne, imens medarbejderne er på uddannelse. Ret godt, ikke?

Private og offentlige virksomheder i Danmark har mulighed for at sende medarbejderne på kursus i Forberedende vok­se­nun­der­vis­ning (FVU). FVU styrker medarbejdernes grundlæggende færdigheder, så kom­mu­ni­ka­tio­nen og ar­bejds­op­ga­ver­ne glider nemmere i hverdagen på arbejdspladsen.

Vi tilrettelægger kursets indhold og gør undervisningen bran­che­spe­ci­fik til den enkelte arbejdsplads, så deltagerne får størst udbytte af un­der­vis­nings­for­lø­bet. Undervisningen kan foregå i AOF’s lokaler eller ude på arbejdspladsen.

Læs også om DSB Vedligehold og deres kursusforløb hos AOF her.

"Det er en af de bedste muligheder for at udvikle mig personligt."

"Det er en af de bedste muligheder for at udvikle mig personligt."

Ristana Sekulla

Kursist, Scandic Sluseholmen

Udfordringer i almene fag

600.000 danskere har svært ved at læse, stave, regne og bruge it. En del af dem befinder sig derfor med stor sandsynlighed på jeres arbejdsplads. Her kan det være meget givende for både virksomheden og den enkelte medarbejder at satse på opkva­li­fi­ce­ring af de almene kompetencer. 

På de fleste arbejdspladser på tværs af brancher i Danmark har de almene kompetencer i blandt andet dansk, matematik og IT en stor betydning for udvikling og kommunikation i det daglige. 

AOF underviser voksne i de grundlæggende fag, som går under den samlede betegnelse Forberedende Vok­se­nun­der­vis­ning (FVU). For læse- og skrivesvage medarbejdere tilbyder vi også ord­blin­de­un­der­vis­ning (OBU).

Hensigten med undervisningen er at styrke medarbejderen til at begå sig i samfundet og stå stærkt på ar­bejds­mar­ke­det. Undervisningen er gratis, og der er mulighed for at søge Statens Vok­se­nud­dan­nel­ses­støt­te (SVU).

FVU-fagene består af 1-4 trin, så det er muligt at deltage på det trin, der passer til medarbejderens niveau og behov for opkva­li­fi­ce­ring. Altid med vejledning og støtte fra erfarne undervisere. 

Ring til os på 41887770 eller book en vej­led­nings­sam­ta­le her

Book tid til vejledning

Book tid til vejledning

AOF kan hjælpe med undervisningsforløb for voksne gennemført af erfarne undervisere. For at blive optaget på et hold skal medarbejderens niveau klarlægges i samarbejde med en dygtig fagperson, som vurderer, hvilket undervisningsforløb som medarbejderen vil opleve størst udbytte på. Ved at klarlægge niveauet på forhånd, kan vi tilrettelægge undervisningen, så den passer til lige netop jeres behov.

Book tid til en vejledende samtale her

Hvilke fag er der?

AOF tilbyder flere forskellige fag. Find vores un­der­vis­nings­til­bud herunder:

FVU-start: For tosprogede medarbejdere, som gerne vil være bedre til at tale dansk.

FVU-digital: For medarbejdere, som vil opbygge og styrke de grundlæggende IT-færdigheder.

FVU-dansk: For medarbejdere, som vil være bedre til at læse og skrive.

FVU-matematik: For medarbejdere, som vil være bedre til at regne og arbejde med tal.

FVU-engelsk: For medarbejdere, som vil lære at tale og bruge engelsk i hverdagen. 

Ord­blin­de­un­der­vis­ning (OBU): For medarbejdere, som vil lære almene fag og er ordblind eller har mistanke om ordblindhed. 

Kontakt den lokale udbyder af FVU

AOF tilbyder FVU og OBU i hele Danmark. Kontakt jeres lokale udbyder for at høre mere om mulighederne for jeres virksomhed.

AOF Erhverv: Forløb for virksomheder

AOF Erhverv: Forløb for virksomheder

Har jeres virksomhed et specifikt behov for uddannelse, som ikke er en del af Den Forberedende Voksenundervisning? AOF Erhverv tilbyder tilpassede undervisningsforløb, som rækker ud over det ordinære uddannelsessystem. Her vil I møde specialiserede undervisere, som kan sammensætte et forløb til jeres individuelle ønsker.

Læs mere om AOF Erhverv