AOF uddanner medarbejderne hos Danish Crown i Vejle

12. april 2023.

Mange virksomheder er i de stille perioder nødt til at sætte produktionen på pause eller skrue ned for den i et sådant omfang, at en del medarbejdere desværre bliver opsagt eller sendt på tvungen ferie. Hos Danish Crown i Vejle er løsningen klar og tydelig: Tiden skal udnyttes til at dygtiggøre de ansatte. Det sker med undervisning faciliteret af AOF i virksomhedens egne lokaler.

I Danish Crown er der et stort ønske om at fastholde og opkvalificere medarbejderne, så de er klar til at håndtere fremtidens arbejdsmæssige og teknologiske udfordringer. For at styrke indsatsen på de rigtige områder har virksomhedens kon­cer­nud­dan­nel­ses­ud­valg besluttet at lave en kortlægning af medarbejdernes grundlæggende kompetencer i dansk, matematik og IT. På den måde kan man finde ud af hvilke medarbejdere, der har udfordringer med eksempelvis ordblindhed.

Hos virksomheden i Vejle er samarbejdet med AOF sat i værk af Henrik Redmond, som er fæl­lestil­lids­re­præ­sen­tant. Det startede med, at et enkelt hold gennemførte et un­der­vis­nings­for­løb i 2021. Siden har rygtet spredt sig til kollegaerne i produktionen, og nu har hele 81 medarbejdere været igennem det seneste ud­dan­nel­ses­for­løb over 2 uger. Uddannelse bliver altså prioriteret højt af Danish Crown og også taget vel imod af medarbejderne.

 

Win-win for alle parter

Takket være Industriens kompetencefond kan arbejdsgiveren få lønrefusion, og medarbejderen kan optjene ferie og pension som normalt i den periode, hvor arbejdet er skiftet ud med undervisning. Det kalder ud­dan­nel­se­s­am­bas­sa­dø­ren Henrik Redmond for en ren win-win:

”Virksomheden får lov at beholde medarbejderen. Ellers ville det jo være et kæmpe tab for fabrikken. I stedet for bruger vi de stille perioder på at dygtiggøre folk.”

Forud for undervisningen er alle medarbejdere blevet screenet hos AOF, dvs. en kort prøve i dansk og matematik for at kortlægge den enkeltes niveau. Niveautesten har givet mange en indsigt i egne evner – også hos Henrik selv.

”Jeg er blevet klogere på mig selv. Jeg var måske ikke så god til dansk, som jeg selv troede. Men det er jo vigtigt at få den afklaring, så man kan udvikle sig”, siger Henrik Redmond.

 

Undervisning i trygge rammer

Selve undervisningen finder sted i egne lokaler hos Danish Crown, så de ansatte har kunnet møde op, som de plejer på arbejdspladsen. Det gode kollegaskab og trygheden i at gå til undervisning i vante rammer er vigtige elementer, som Henrik mener er med til at sikre, at det bliver en god oplevelse for alle.

”Det kan godt være græn­se­over­skri­den­de at skulle på kursus, men her har det været dejlig fleksibelt og tilrettelagt efter det, som vi har brug for. Det betyder også, at mere end 95% af deltagerne har været tilfredse med undervisningen og forløbet. Jeg har fået rigtig mange positive til­ba­ge­mel­din­ger, så det er en stor succes”, siger han.

Un­der­vis­nings­for­lø­bet for medarbejderne hos Danish Crown i Vejle har bestået af 40-60 lektioner. Her har de fået løftet deres kompetencer i dansk, matematik, engelsk og IT, som hører under den forberedende vok­se­nun­der­vis­ning (FVU).

Vil du også opkvalificere dine medarbejdere?

Vil du også opkvalificere dine medarbejdere?

På mange arbejdspladser har de almene kompetencer en stor betydning for udvikling og kommunikation. AOF kan hjælpe med undervisningsforløb målrettet din virksomhed. Hensigten med forberedende voksenundervisning er at klarlægge medarbejdernes niveau og tilbyde uddannelse med vejledning og støtte fra erfarne undervisere. Ring til os: 41887770.

Læs mere her