Kan en ladcykel skabe lokalt fællesskab og aktivt medborgerskab i Vollsmose?

23. maj 2022.

Folkeoplysning på hjul hitter i Odense, når AOF inviterer inden for i et mikrolokalt kulturhus i det boligsociale område.

Med folkeoplysning på hjul bliver der skabt et mikrolokalt kulturhus, som etableres i det boligsociale område Vollsmose.

Vollsmose er på pa­ral­lel­sam­funds­li­sten, og mange beboere føler sig ekskluderet fra det øvrige samfund. På en ladcykel bringer AOF Center Odense fol­ke­op­lys­nin­gen direkte ud til borgerne med henblik på at invitere til fællesskab og aktivt medborgerskab på tværs af etnicitet, alder og socialt tilhørsforhold. I samarbejde med foreninger, der allerede er forankret i området bl.a. Boligsocialt Hus, bliver målgruppens ønsker og behov afdækket.

Projektet går allerede rigtig godt. Ladcyklen skaber opmærksomhed og genkendelighed i nærområdet.

”Vi vil gerne invitere ind til fællesskaber, så mennesker kan finde sammen og mødes på tværs. Det lykkes vi godt med. Der er nogle virkelig gode snakke, og man taler med nogen, som man ellers ikke ville tale med. ” lyder det fra Benedikte Stigkær Lekbo, som er pro­jekt­ko­or­di­na­tor hos AOF Center Odense.

Af tiltag kan indtil nu bl.a. nævnes en Ramadanfest, et cykelhold for kvinder og et debatmøde om den forestående fol­ke­af­stem­ning om for­svars­for­be­hol­det. Særligt sidstnævnte var, ifølge pro­jekt­ko­or­di­na­tor Benedikte Stigkær Lekbo, en stor succes. Generelt er det svært for målgruppen at forstå, hvad det er, vi overhovedet skal stemme om. Men det blev der lavet om på:

”Deltagerne var vildt engagerede, og der var en virkelig livlig stemning. Efterfølgende har vi også kun fået positive til­ba­ge­mel­din­ger. Så jeg står tilbage med en følelse af, at vi har fået flere til at ville stemme den 1. juni", siger Benedikte begejstret, som i øvrigt understreger, at der er mange flere tiltag og arrangementer på tegnebrættet i området. 

Om Folkeoplysning på hjul

På baggrund af en bevilling på 200.000kr fra Slots- og Kul­tursty­rel­sen kan AOF Center Odense i 2022 gennemføre projektet Folkeoplysning på hjul, som etableres i det boligsociale område Vollsmose i Odense.

For yderligere information, kontakt Benedikte Stigkær Lekbo: benedikte@aof­cen­te­ro­den­se.dk