AOF's vision

Arbejdernes Oplysnings Forbund vil være det foretrukne valg omkring oplysnings- og læringsbehov.

Vi vil være det foretrukne valg ved at:

  • Have systematisk dialog med medlemmer og sam­ar­bejds­part­ne­re om deres læringsbehov.
  • Have systematisk dialog med brugerne om den gennemførte læring samt kommende læringsbehov.
  • Så systematisk dialog at vi konstant understøtter de mest relevante læringsbehov.
  • Gennem relevant læring vil vi motivere flere til at deltage.
  • Ved deltagelse i relevant læring sikrer vi målrettede kompetenceløft, til gavn for alle.
  • Og ved at være en mobil og til­pas­nings­pa­rat organisation sikrer vi læring, der hvor læringsbehovet bedst understøttes.