Uddannelsessamarbejde med jobcentre og a-kasser

AOF underviser voksne ledige og beskæftigede i almene kompetencer. Læs mere om mulighederne for et samarbejde med AOF her.

Book en vejledningssamtale

Opkvalificering af grundlæggende færdigheder

600.000 danskere har svært ved at læse, stave, regne og bruge it. En del af dem er løbende i kontakt med jobcentre og a-kasser. Derfor samarbejder AOF med jobcentre og a-kasser om at udvikle ud­dan­nel­ses­for­løb for ledige borgere og beskæftigede medlemmer. Undervisningen er ofte centreret omkring opkva­li­fi­ce­ring af almene kompetencer, som er med til at forbedre jobmuligheder og kar­ri­e­re­ud­vik­ling.

Vi tilrettelægger uddannelsens indhold og gør undervisningen bran­che­spe­ci­fik til den enkelte, så deltagerne får størst udbytte af un­der­vis­nings­for­lø­bet.

På de fleste arbejdspladser på tværs af brancher i Danmark har de almene kompetencer i blandt andet dansk, matematik og IT en stor betydning for udvikling og kommunikation i det daglige. 

Vi tager ofte udgangspunkt i fagene fra Forberedende Vok­se­nun­der­vis­ning (FVU) og Ord­blin­de­un­der­vis­ning (OBU) for læse- og skrivesvage, men vi kan også lave individuelle ud­dan­nel­ses­for­løb.

Hensigten med undervisningen er at styrke medarbejderen til at begå sig i samfundet og stå stærkt på ar­bejds­mar­ke­det. 

Fagene i FVU og OBU består af 1-4 trin, så det er muligt at deltage på det trin, der passer til borgerens niveau og behov for opkva­li­fi­ce­ring. Altid med vejledning og støtte fra AOF's erfarne undervisere. 

Ring til os på 41887770 eller book en vej­led­nings­sam­ta­le her.

"Det er rart med nogle andre øjne på ens muligheder og kompetencer."

"Det er rart med nogle andre øjne på ens muligheder og kompetencer."

Niels Storgaard

3F medlem, Seniorsprint

Succes med indsats for seniorer

Som ledig over 50 år har man en masse at byde ind med på ar­bejds­mar­ke­det. Derfor har AOF i samarbejde med a-kasserne i 3F og FOA startet projektet Seniorsprint, hvor medlemmernes muligheder bliver udforsket i fællesskab. På den måde kan de blive hjulpet godt på vej til deres næste job. Alder er ikke nødvendigvis en stopklods, og projektet er en stor succes hos medlemmerne. Det viser tallene i hvert fald, hvor 69% af deltagerne i Seniorsprint er i job efter tre måneder. 

Målet er at sikre, at flere seniorer bliver længere tid på ar­bejds­mar­ke­det. I evalueringen af projektet bliver særligt AOF's underviseres tilgang og opbygning af fællesskab fremhævet positivt. Noget som er helt særligt for den folkeoplysende pædagogik og noget, som deltagerne mener skaber motivation.

Skal vi lave et lignende samarbejde? Ring til os på 41887770 eller book en vej­led­nings­sam­ta­le her.

På forløbet i Seniorsprint får deltagerne bl.a.:

  • styr på CV og ansøgning
  • hjælp til IT
  • nye øjne på kompetencer og jobmuligheder
  • overblik over muligheder for ef­ter­ud­dan­nel­se og opkva­li­fi­ce­ring
Book tid til vejledning

Book tid til vejledning

AOF kan hjælpe med undervisningsforløb for voksne gennemført af erfarne undervisere. For at blive optaget på et hold skal deltagerens niveau klarlægges i samarbejde med en dygtig fagperson, som vurderer, hvilket undervisningsforløb som borgeren vil opleve størst udbytte på. Ved at klarlægge niveauet på forhånd, kan vi tilrettelægge undervisningen, så den passer til enkeltes behov.

Book tid til en vejledende samtale her

Fag inden for voksen- og efteruddannelse

AOF tilbyder flere forskellige fag. Find vores undervisningstilbud herunder:

  • FVU-start: For tosprogede borgere, som gerne vil være bedre til at tale dansk.
  • FVU-digital: For borgere, som vil opbygge og styrke de grundlæggende IT-færdigheder.
  • FVU-dansk: For borgere, som vil være bedre til at læse og skrive.
  • FVU-matematik: For borgere, som vil være bedre til at regne og arbejde med tal.
  • FVU-engelsk: For borgere, som vil lære at tale og bruge engelsk i hverdagen. 
  • Ord­blin­de­un­der­vis­ning (OBU): For borgere, som vil lære almene fag og er ordblind eller har mistanke om ordblindhed. 

50.000 borgere er hjulpet videre med Projekt Styrket Indsats

Projekt Styrket Indsats er en landsdækkende indsats målrettet ledige og beskæftigede. Projektet er et samarbejde mellem fagforbund, a-kasser, ar­bejds­gi­ver­or­ga­ni­sa­tio­ner, Fagbevægelsens Ho­ved­or­ga­ni­sa­tion, KL og AOF. Hensigten er at styrke deltagernes almene færdigheder, så de kan blive bedre til at læse, skrive, regne og bruge IT. Det er et tilbud til virksomheder, til­lids­re­præ­sen­tan­ter, fagforeninger, a-kasser og jobcentre, så de bliver bedre til at spotte, informere, motivere og uddanne målgruppen inden for Forberedende Vok­se­nun­der­vis­ning (FVU) og Ord­blin­de­un­der­vis­ning (OBU).

Projekt Styrket Indsats har indtil videre bestået af tre runder, som sammenlagt siden 2018 har hjulpet mere end 50.000 ledige og beskæftigede med et kompetenceløft. Håbet er, at flere får lyst til ef­ter­ud­dan­nel­se, så projektet gavner både virksomheder og den enkelte deltager. PSI er støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under "Puljen til en styrket indsats for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage".

Skal vi lave et lignende samarbejde? Ring til os på 41887770.

Kontakt den lokale AOF udbyder 

AOF tilbyder FVU-undervisning og øvrig uddannelse i hele Danmark. Kontakt jeres lokale udbyder for at høre mere om mulighederne for et ud­dan­nel­ses­sam­ar­bej­de.