AOF Erhverv: Forløb til virksomheder og Fagbevægelsen

AOF Erhverv tilbyder skræddersyede undervisnings- og udviklingsforløb direkte til virksomheder og faglige organisationer. Vi arbejder med skræddersyede løsninger, der matcher vores kunders behov.

AOF Erhverv tilbyder forløb til virksomheder

AOF Erhverv tilbyder undervisning, uddannelse og oplevelser i tilpassede produkter, hvor kunden betaler direkte for ydelsen.

Vi har en lang tradition i at arbejde med taxametre, puljer og kommunale ram­me­be­vil­lin­ger, som giver en masse muligheder for at levere gratis og billige produkter inden for folkeoplysning, VEU-området og be­skæf­ti­gel­ses­om­rå­det.

Det gør AOF stadigvæk, og det gør AOF rigtig godt!

Vi har samtidig erfaret, at vores faste kunder, herunder fagbevægelsen og virksomhederne, også har behov der rækker ud over det ordinære ud­dan­nel­ses­sy­stem og mulige bevillinger. Opgaver de ønsker løst på en særlig måde med et specifikt indhold til en specifik målgruppe og med en specialiseret formidler/underviser.

Hos AOF har vi en række muligheder for at sammensætte et kursusforløb, der passer helt perfekt til din virksomhed.

Specialiserede konsulenter

AOF Erhverv har et særligt fokus på at afstemme ønsker og forventninger, så vi sikrer os, at målgruppen får det fulde udbytte for den betalte vare. Det betyder helt konkret, at vi gør os umage med at forstå organisationen og virksomhedens behov, og at den specialiserede konsulent bliver klædt på til at kommunikere og formidle i den virkelighed, hvor opgaven skal løses.

Læs mere om mulighederne her på siden eller kontakt udviklingschef Maj Ellegaard Bechmann på 22523773 eller meb@aoferhverv.dk

Hvem er un­der­vis­nings­for­lø­be­ne i AOF Erhverv for?

AOF Erhverv henvender sig til faglige organisationer og virksomheder, der ønsker et specifikt produkt indenfor uddannelse, udvikling og oplevelser.

Søger I en oplægsholder til et event? Mangler I en facilitator til en proces? Eller ønsker I at afholde et kursus, hvor I designer indholdet? Så hjælper AOF Erhverv jer med at løse opgaven.

Vi er optaget af at have en særlig relation til jer som kunde, hvor vi rammer det, I ønsker. Vi tror ikke på, at alle skal have det samme, men vi ved, at vedkommende formidling og udvikling kan skabe forandring. Vores tilgang er ydmyg, men tydelig, hvilket betyder, at I får en seriøs sam­ar­bejds­part­ner, der holder hvad de lover og servicerer jer hele vejen. 

Vi gør os umage med at ramme indhold og målgruppe, uanset om det er en familielejr for medlemmer i en faglig organisation eller det er opkva­li­fi­ce­ring i personlig planlægning. Vi udbyder en lang række kurser, foredrag og længere forløb.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Vi er klar på at løse opgaver indenfor:

 • Positiv psykologi
 • Ennagrammet
 • DISC
 • Mentaltræning
 • Coaching
 • Kommunikation
 • Kon­flik­t­hånd­te­ring
 • AI/Kunstig intelligens
 • Service
 • Salg
 • Kost og ernæring
 • Motivation
 • Skolevægring
Voksenundervisning for virksomheder

Vok­se­nun­der­vis­ning for virksomheder

Vi tilbyder også undervisning for virksomheder, som ønsker et løft af medarbejdernes kompetencer i almene færdigheder. Det er endda muligt at få dækket en del af lønudgifterne, imens medarbejderne deltager i Forberedende Voksenundervisning (FVU). FVU styrker medarbejdernes grundlæggende færdigheder, så kom­mu­ni­ka­tio­nen og ar­bejds­op­ga­ver­ne glider nemmere i hverdagen på arbejdspladsen. Undervisningen kan foregå i AOF’s lokaler eller ude på arbejdspladsen.

Læs mere om FVU her

Vi har blandt andet leveret:

 • Foredrag til FH Sydvestjylland med Lola Jensen
 • Personlig Planlægning for 3F
 • Kursus i sociale medier for FH Sønderjylland
 • Familielejr for Fø­de­va­re­for­bun­det NNF
 • Kursus i me­d­ar­bej­der­sam­ta­ler for 3F
 • Kom­pe­ten­ce­af­kla­ring for 3F og Dansk Metal
 • Årshjul til FH Sønderjylland og FH Trekanten
 • Præ­sen­ta­tions­tek­nik for unge lærlinge uden læreplads for 3F Skagerak
 • Facilitering af SU for FOA Sønderjylland
 • https://ao­fon­li­ne­kur­ser.dk/ solgt til 27 forbund med 100.000 aktive brugere

 

Tilpasset form og indhold

I AOF Erhverv starter vi med en samtale, der omhandler jeres organisation og virksomhed, hvor vi sammen med jer bliver klar på, hvad det er for et udbytte, I ønsker. Vi har en undersøgende tilgang i dialogen for at forstå jeres virkelighed og jeres målgruppe samt det resultat, I ønsker.

Når vi sammen har designet det produkt, I ønsker, finder vi det rigtige match af formidler. Underviseren vil typisk være specialist inden for et givent område som fx kommunikation og vil altid få en grundig indføring i, hvem målgruppen er samt sparring i, hvordan undervisningen skal bygges op og gennemføres.

Hvad koster det? 

Priserne varierer alt efter hvilken konsulent, der er på opgaven. Det er altid muligt at få et uforpligtende tilbud. Vores dagspris ligger typisk mellem 15.000 og 30.000 alt efter specialistgrad, udbud og efterspørgsel. Vi er i stand til at lave aftaler med de samme konsulenter, som løser opgaver for store konsulenthuse i Danmark. Ønsker I kendte oplægsholdere, er det også muligt.