AOF - en vigtig partner for kommuner

Som kommune kan du få meget ud af at etablere et samarbejde med din lokale AOF-afdeling. AOF kan styrke jeres borgerinddragelse og understøtte, at tiltag i kommunen bliver en succes. Derudover kan AOF sikre, at personale i kommunen får opkvalificeret deres basale færdigheder, så de er bedre klædt på til krav på arbejdspladsen og evt. videre uddannelse.

AOF's betydning for kommuner

Som kommune står man med aftaler/handleplaner, som skal føres ud i livet. Som en del af det skal borgere ofte inddrages og motiveres. Det kan være en udfordring, og her kommer AOF ind. AOF har mange års erfaring med at skabe inddragende og motiverende arrangementer for borgerne. Derfor kan AOF agere som spiller en vigtig rolle som brobyggere mellem kommuner og borgere, som fx når kommunens kli­ma­hand­le­pla­ner skal ope­ra­tio­na­li­se­res.

AOF kan fx:

  • tilbyde kurser og workshops, der dækker forskellige interesser og færdigheder og giver borgere mulighed for at tilegne sig både viden og færdigheder.
  • støtte borgerdrevne projekter ved at tilbyde ressourcer og hjælp gennem AOF’s administration.
  • stå for borgerhøringer, der sikrer demokratisk deltagelse og drøftelse af ud­vik­lings­til­tag.

AOF kan altså fungere som en katalysator for bor­ger­del­ta­gel­se i kommunernes arbejde, og skabe forskellige forum for dialog, samarbejde og videndeling.

Kontakt din lokale AOF-afdeling, hvis du ønsker at øge inddragelsen af borgerne i din kommune.

 

Bedre til ord, tal og IT

Som kommune har man ansvaret for en masse ansatte. Det gælder også ansvaret for disse personers løbende udvikling.

Mange mennesker oplever udfordringer med at skrive, læse, regne eller bruge IT i deres hverdag, herunder arbejdspladsen. Men heldigvis er der kurser, hvor de  kan udvikle sig på disse områder. Det er kurser inden for forberedende vok­se­nun­der­vis­ning (FVU) og ord­blin­de­un­der­vis­ning.

For at understøtte kommunernes indsats for sine ansatte på dette område har den Kommunale Kompetencefond etableret en indsats kaldet ”Bedre til ord, tal og IT (BOTIT)”. Sender du som kommune dine medarbejdere på kursus som en del af BOTIT får du økonomisk støtte fra den Kommunale Kompetencefond til at dække lønudgifter og vikarudgifter i forbindelse med ud­dan­nel­ses­til­ta­get. Tiltaget dækker medarbejdere, der er ansat under en FOA- eller 3F overenskomst.

 

AOF samarbejder tæt med den Kommunale Kompetencefond om at levere de relevante uddannelser til kommunernes medarbejdere. Vi har mange års erfaring med at levere nærværende og inspirerende undervisning i trygge omgivelser. Læs mere om vores kurser under forberedende vok­se­nun­der­vis­ning og ord­blin­de­un­der­vis­ning her.

Kontakt vores AOF-afdelinger for mere viden og rådgivning.

 

Er du fra jobcenteret eller en a-kasse?

Er du fra jobcenteret eller en a-kasse?

Hvis du leder efter oplysninger om, hvad AOF kan tilbyde jobcentre og a-kasser. Så frygt ej. Vi har forskellige tilbud, der kan opkvalificere lediges grundlæggende færdigheder. Du kan se mere herunder.

For jobcentre og a-kasser

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

AOF har i samarbejde med Svendborg kommune fået tilrettelagt et STU (Særlig Tilrettelagt Ung­doms­ud­dan­nel­se) tilbud til unge med særlige behov i alderen 16-25 år i Svendborg.

Her får de unge både undervisning i kreative og almene fag, og undervisningen foregår på små hold med plads til meget individuelle ud­dan­nel­ses­for­løb.

Uddannelsen hjælper den unge til et mere selvstændigt voksenliv. Der er både mulighed for at modtage undervisning i almene fag som dansk, matematik, engelsk og samfundsfag, samtidig med at man kan prøve kræfter med kreative håndværk.

Du kan se meget mere om, hvad STU er lige her.