Ungdomspulje støtter fællesskaber

4. marts 2024.

Unge i alderen 18-30 år kan søge om økonomisk støtte fra AOF's ungdomspulje til at engagere sig i nye og eksisterende fællesskaber.

I anledning af AOF's 100 års jubilæum den 9. januar 2024 har AOF oprettet en ungdomspulje. Unge i hele landet kan søge økonomisk støtte og få midler til at deltage i eller oprette deres egne aktiviteter hos AOF. Formålet er at styrke de unges engagement og understøtte fællesskaber sammen med AOF lokalt.

De unge kan søge penge til initiativer, aktiviteter og/eller materialer til stort set alt, hvad de ønsker og drømmer om. AOF vil gerne være et samlingspunkt, hvor man kan skabe nye relationer, men også et sted, hvor man kan bringe sine eksisterende fællesskaber ind hos AOF som platform. 

Unge mellem 18 og 30 år kan søge om økonomisk støtte til at realisere deres ideer til en samvær­s­ska­ben­de aktivitet. Det eneste de skal gøre, er at udfylde en ansøgning med beskrivelse af aktiviteten, om der søges penge til materialer, oplægsholdere, lokaler, forplejning eller andet. Der skal være minimum tre deltagere pr. aktivitet. 

Læs mere om puljen her.

 

For yderligere information, kontakt kom­mu­ni­ka­tions­kon­su­lent Helle Jessen: heje@aof.dk

Er du mellem 18 og 30 år?

Er du mellem 18 og 30 år?

Du kan få dækket dine udgifter, hvis du bruger AOF som platform for din aktivitet. AOF's ungdomspulje kan bruges til bl.a. lokaler, materialer, udstyr og forplejning. Og det er uanset, om du vil lave en kreaklub, et forum for klimapolitiske diskussioner eller en sammenspilsgruppe for jazzentusiaster. Alt kan stort set lade sig gøre!

Ansøg nu