AOF Danmark byder Astralis velkommen som nyt medlem

10. januar 2024.

På et ho­ved­be­sty­rel­ses­mø­de den 30. november 2023 fik Astralis Educational godkendt sit medlemskab i AOF Danmark. Partnerskabet markerer en værdifuld fælles indsats mellem to organisationer, der deler en vision om at ruste borgerne til at navigere i en stadigt mere digitaliseret verden.

Som op­lys­nings­for­bund er det AOF’s primære opgave at klæde borgerne på til at håndtere sam­funds­for­an­drin­ger og understøtte samfundets sam­men­hængs­kraft gennem oplysning og uddannelse. Med Astralis ved AOF’s side kan denne indsats nå nye højder.

De fleste kender Astralis som verdens bedste professionelle counter-strike hold. I dag er Astralis en førende esport­sor­ga­ni­sa­tion med både hold, gaming center og digitale kanaler og aktiviteter, der rækker langt ind i gaming- og ung­dom­skul­tu­ren.

Partnerskabet med Astralis glæder ledelsen i AOF Danmark:   

”Det er vigtigere nu end nogensinde at sikre et oplyst og digitalt kompetent samfund. Det vil Astralis’ medlemskab af AOF Danmark uden tvivl være med til at præge. Jeg ser frem til et givende samarbejde og glæder mig til at kunne dele alle de spændende tiltag, vi har i støbeskeen”, udtaler John Meinert Jacobsen, som er adm. direktør i AOF Danmark.

Medlemskabet vækker også stor begejstring hos spe­ci­al­kon­su­lent Sofus Bynge fra Astralis:

”Vi har i Danmark været rigtig gode til at lade os digitalisere, men vi har i mindre grad forholdt os til det at være digitale. Med den hastighed samfundet udvikler sig i, og de nye muligheder der opstår, glæder jeg mig enormt til at sætte vores viden om de digitale kulturer i spil, så vi kan medvirke til en positiv udvikling af det gode oplysnings- og dan­nel­ses­ar­bej­de AOF er kendt for”, udtaler Sofus Bynge.

 

Nyt digitalt ekspertråd skal styrke digital oplysning og kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling

Første led i samarbejdet er allerede under udarbejdelse; AOF og Astralis har udviklet et digitalt ekspertråd bestående af repræsentanter med stor viden om gaming, digital pædagogik, dataetik og generel digitalisering i samfundet.

Formålet er dels at udvikle borgernes digitale kompetencer, så de kan forstå og evaluere information fra digitale kilder, og dels at oplyse og uddanne forældre og fagpersoner, der bidrager med en forståelse af børns digitale liv, gaming-vaner, online kultur og sikkerhed. Det vil foregå i dialog med fx skoler, institutioner, kommuner og andre organisationer og virksomheder i offentlig og privat regi. Ekspertrådets med­lem­s­sam­men­sæt­ning offentliggøres i løbet af første kvartal i 2024.

 

Du kan læse mere om Astralis her. 

Du kan se alle AOF Danmarks med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner her.

 

For yderligere information, kontakt AOF Danmarks for­bund­s­kon­su­lent Anna Raundahl: anra@aof.dk

AOF Danmarks medlemsorganisationer

AOF Danmarks med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner

Medlemsorganisationerne er de formelle ejere af AOF Danmark. Du kan se den fulde liste over medlemsorganisationerne ved at trykke på knappen herunder.

Se alle medlemmer her