Ordblindeundervisning (OBU)

Læs mere om undervisningen og bestil tid til en vejledningssamtale.

Book vejledningssamtale
  • Bliv bedre til at læse og stave

Begynd til undervisning for ordblinde hos AOF

Ledige og beskæftigede kan deltage i OBU, som er et un­der­vis­nings­til­bud for ordblinde voksne. På det danske arbejdsmarked er det i mange jobs nødvendigt med basale færdigheder, men det kan være en stor udfordring, hvis man er ordblind.

Kurset er til dig, der vil være bedre til at læse, stave og formulere dig skriftligt, så du kan bruge det både i dit arbejds- og privatliv. Undervisningen er gratis, og der kan søges om SVU (Statens Vok­se­nud­dan­nel­ses­støt­te).

Du kan tilmelde dig en vej­led­nings­sam­ta­le her

Hvad kan du lære til ordblindeundervisning?

Vores undervisere på OBU tager udgangspunkt i dit niveau og tilrettelægger undervisningen ud fra, hvad der er relevant for dig at lære med et praksisnært fokus. Du vil blandt andet blive bedre til at:

  • læse
  • stave og opdele ord
  • huske og genkende ord og bogstaver
  • omsætte sproglyde
  • bruge hjælpemidler på telefon og computer

Vil du vide mere? Book tid til en vejledende samtale

600.000 voksne i Danmark har svært ved at læse, stave, regne og bruge it. Så du er altså langt fra alene. Faktisk kan du prøve et helt nyt værktøj, som hjælper dig med at finde ud af, om du kan have glæde af ord­blin­de­un­der­vis­ning. Tjek det ud her.

AOF kan hjælpe med un­der­vis­nings­for­løb for voksne med vejledning og støtte fra erfarne undervisere. Forud for undervisningen vil du komme igennem en screening, som har til formål at klarlægge dit niveau. På den måde kan vi tilbyde dig undervisning, som passer til lige netop dine behov. Du kan også altid ringe til os: 41887770

Book tid til en vejledende samtale her.

"Det er ikke så uoverskueligt længere, og det er nærmest magisk i sig selv."

"Det er ikke så uoverskueligt længere, og det er nærmest magisk i sig selv."

Carina Helligsø

Kursist på OBU

Kursets opbygning og indhold

Ord­blin­de­un­der­vis­ning har til formål at forbedre dine evner i at læse og skrive tekster, så det styrker dine muligheder for at bruge skriftsproget i dit job, på uddannelse og generelt i dit hverdagsliv.

Vores undervisning er ikke som dengang, du gik i folkeskole. Vi underviser på en anden måde, for det skal være sjovt at lære. På OBU er alle kursister ordblinde, så det er et trygt rum at træde ind i, selv hvis du er usikker på dig selv. 

Forløbet består af op til 80 lektioner, og du vil blive en del af et lille hold med max 6 deltagere. 

 

Praksisnær undervisning

Undervisningen bliver tilrettelagt med et praksisnært fokus og tilpasset dine behov. Du vil blandt andet blive i stand til at udvikle strategier for din egen læsning, så du bruger kortere tid på at forstå en tekst. 

Du kan booke en vej­led­nings­sam­ta­le hos AOF, som er med til at kortlægge dit skrive- og læseniveau. Når vi kender dit niveau, kan vi tilrettelægge undervisningen, så den tager udgangspunkt i dig og din hverdag. 

Ord­blin­de­un­der­vis­ning kan foregå parallelt med undervisning i andre fag.

Du kan se vores fag i forberedende vok­se­nun­der­vis­ning (FVU) her

Ordblindeundervisningen tager udgangspunkt i dig

Det at være ordblind betyder ikke, at du er mindre begavet. Det kræver blot en større indsats som ordblind at lære at læse og stave, men bare rolig: Det er slet ikke umuligt.

Mange mennesker med læ­se­van­ske­lig­he­der får stor glæde og motivation ved at anvende IT-hjælpemidler udviklet særligt til ordblinde. De digitale værktøjer bruger vi også i undervisningen, og du vil opleve, at det hurtigt bliver en fornøjelse at bruge. Særligt fordi dit tidsforbrug ved læsning bliver mindsket markant.

Nogle ordblinde kan få følelsen af, at det er "snyd" at bruge hjælpemidler til fx at få læst en tekst højt. Men det er altså helt legalt - på samme måde som en person med nedsat syn må bruge briller for at kunne se ordentligt.

Ordblindhed findes i mange forskellige grader

Det kan være svært at acceptere, at man er ordblind, og derfor gør mange ikke noget ved det. Din ordblindhed har med stor sandsynlighed stået i vejen for dig i løbet af dit liv og påvirket din selvtillid. 

Ordblindhed findes i mange forskellige grader, og du oplever måske, at det kan give store vanskeligheder, som begrænser dig i hverdagen. Nogle har mest svært ved at formulere en sms, mens andre har sværest ved at sammenkoble bogstavernes lyde ved læsning af en tekst. 

Vores undervisning tager udgangspunkt i dig. Det betyder, at der vil være fokus på din hverdag og udvikling, og hvordan du bedst kan arbejde med din ordblindhed, så du får lyst til at lære flere nye ting. Ordblindhed bør nemlig ikke være en begrænsning for dig, og det er aldrig for sent at komme i gang.

Få vejledning i ord­blin­de­un­der­vis­ning her.

Forberedende Voksenundervisning (FVU)

Forberedende Vok­se­nun­der­vis­ning (FVU)

Hos AOF tilbyder vi Forberedende Voksenundervisning (FVU), som er et tilbud til både ledige og beskæftigede. Det er en åben uddannelse med plads til dig uanset kompetencer og udfordringer. På vores voksenuddannelser har du også mulighed for at møde andre mennesker, og vi hjælper med at skabe et godt sammenhold på de forskellige fag, så det bliver sjovt at lære noget nyt.

Find FVU kurser her

Din guide til bedre brug af LST (læse skrive teknologi)

Materialet er til dig, som har brug for at få læst fx vejledninger, håndskrevne beskeder, sms eller mails højt, eller du mangler en god stavehjælp, når chefen eller for­sik­rings­sel­ska­bet beder om et skriftligt svar.
Det kan også være, at du har svært ved at se eller læse, hvad der står på sik­ker­heds­bla­det til en maskine eller på en malerspand. Måske er du ude at spise med vennerne og menukortet står på et sprog, du ikke forstår, eller der er breve i e-Boks eller en tand­læ­ge­reg­ning, som tager lang tid at læse.

Se og download guiden her

Kontakt din lokale udbyder af ordblindeundervisning

AOF tilbyder undervisning for ordblinde i hele Danmark. Kontakt din lokale udbyder for at høre mere om tilbud i dit område.