Uddannelsessamarbejde med fagforeninger

AOF underviser voksne i grundlæggende færdigheder som dansk, matematik, engelsk, IT og dansk for tosprogede. Læs mere om mulighederne for jeres fagforening her.

Book en vejledningssamtale
  • Branchespecifik uddannelse

Styrk medlemmernes almene færdigheder

Hos AOF har vi specialiseret os i at udvikle skræddersyede ud­dan­nel­ses­for­løb for fagforeninger til medlemmer og ansatte. Undervisningen er ofte centreret omkring opkva­li­fi­ce­ring af almene kompetencer, som er med til at forbedre jobmuligheder og kar­ri­e­re­ud­vik­ling. Vi tilrettelægger uddannelsens indhold og gør undervisningen bran­che­spe­ci­fik til den enkelte fagforening, så deltagerne får størst udbytte af un­der­vis­nings­for­lø­bet. Undervisningen kan foregå i AOF’s lokaler eller ude på arbejdspladsen.

"Det er rart at have prøvet efteruddannelse på egen krop."

"Det er rart at have prøvet efteruddannelse på egen krop."

Dorte Weis

Faglig sekretær i 3F Transport, Logistik og Byg Aarhus

Kompetenceafklaring af valgte og ansatte

De almene kompetencer kommer mere og mere på dagsordenen hos fag­for­e­nin­ger­ne. I den forbindelse tilbyder AOF landsdækkende kom­pe­ten­ce­af­kla­ring, som det er tilfældet i bl.a. samarbejde med forbundene 3F og Dansk Metal, som er i gang med at gennemføre afklaring af valgte og ansattes kompetencer. 

Mange afdelinger har et ønske om at forbedre deres digitale kompetencer, hvortil AOF har skræddersyet un­der­vis­nings­for­løb i faget FVU-digital. I andre afdelinger er der behov for strategier til skrive- og læsesvage medarbejdere. 

Kom­pe­ten­ce­af­kla­rin­gen følges op af ef­ter­ud­dan­nel­se faciliteret af AOF. Vi kan fx tilbyde Forberedende Vok­se­nun­der­vis­ning (FVU) og Ord­blin­de­un­der­vis­ning (OBU).

Har I også brug for kom­pe­ten­ce­af­kla­ring og uddannelse? Ring til os på 41887770 eller book en vej­led­nings­sam­ta­le her.

Gratis onlinekurser

Gratis onlinekurser

Vidste du, at alle AOF's medlemsorganisationer og en række andre fagforbund har gratis adgang til online kurser? Som medlem kan du tage kurser i AOF's onlineunivers, hvor og når det passer dig. Der er blandt andet kurser i Word, Excel, vi­de­ore­di­ge­ring, it-sikkerhed, jobsøgning og meget mere. Klik ind og se om dit fagforbund har en aftale med AOF.

Gå til aofonlinekurser.dk

Fag i Forberedende Vok­se­nun­der­vis­ning (FVU)

AOF tilbyder flere forskellige fag i forlængelse af kom­pe­ten­ce­af­kla­rin­gen. Find vores un­der­vis­nings­til­bud herunder:

  • FVU-start: For tosprogede medarbejdere, som gerne vil være bedre til at tale dansk.
  • FVU-digital: For medarbejdere, som vil opbygge og styrke de grundlæggende IT-færdigheder.
  • FVU-dansk: For medarbejdere, som vil være bedre til at læse og skrive.
  • FVU-matematik: For medarbejdere, som vil være bedre til at regne og arbejde med tal.
  • FVU-engelsk: For medarbejdere, som vil lære at tale og bruge engelsk i hverdagen. 
  • Ord­blin­de­un­der­vis­ning (OBU): For medarbejdere, som vil lære almene fag og er ordblind eller har mistanke om ordblindhed. 

Kontakt den lokale AOF udbyder

AOF tilbyder kom­pe­ten­ce­af­kla­ring og vok­se­nud­dan­nel­se i hele Danmark. Kontakt jeres lokale udbyder for at høre mere om mulighederne for jeres fagforbund.

Book tid til vejledning

Book tid til vejledning

AOF kan hjælpe med undervisningsforløb for voksne gennemført af erfarne undervisere. For at blive optaget på et hold skal deltagerens niveau klarlægges i samarbejde med en dygtig fagperson, som vurderer, hvilket undervisningsforløb som medarbejderen vil opleve størst udbytte på. Ved at klarlægge niveauet på forhånd, kan vi tilrettelægge undervisningen, så den passer til lige netop jeres behov.

Book tid til en vejledende samtale her