Tak Karsten Lauritzen, men tal lige med din kollega!

I Politiken d. 8. oktober 2016, fortæller Skatteministeren om sit problem med at sætte bogstaverne i den statsautoriserede korrekte rækkefølge, og det skal han roses for.

Ordblinde oplever, at omverden tror, at hvis man ikke kan klare det med bogstavernes korrekte rækkefølge, så er man mindre begavet end andre.

Den fordom trives, som professor Carsten Elbro siger, og derfor er der mange ordblinde, som ikke søger professionel hjælp. Den professionelle hjælp findes, og den er endda gratis for de ordblinde – der er lov herfor.

Der er ikke langt fra Skatteministeriet til Undervisningsministeriet, så min opfordring til Skatteministeren skal være, at tage den gåtur over til Undervisningsministeren, og lige med hende tag en snak om, at det ikke er hensigtsmæssigt at spare 32 % på taxametret til ordblindeundervisningen – uanset hvilke tekniske forklaringer, man kan finde på: det rammer præcis tilbuddet til de ordblinde.

Nu hvor der faktisk er forholdsvis stor tilbagegang på ordblindeundervisningen, er det jo mærkeligt at gøre det - enddog meget - svært for institutioner, der tilbyder ordblindeundervisning, at rent faktisk gennemføre undervisningen.

I øvrigt synes det underligt, at besparelserne på ordblindeområdet skal være med til at finansiere en erhvervsskolereform. Og det har Christine Antorini jo været med til sammen med en bred forligskreds.

Lignende nyheder

Fra tegnsprog og tolk til samtale på dansk: Mere end 4000 voksne udlændinge har på et år fået danskundervisning hos AOF Job & Dansk

Fra tegnsprog og tolk til samtale på dansk: Mere end 4000 voksne udlændinge har på et år fået danskundervisning hos AOF Job & Dansk

17. marts 2023

I 2022 har AOF Job & Dansk hjulpet over 4000 voksne udlændinge i Syddanmark med at lære dansk.

Scandic udvikler medarbejderne i lavsæson og nyder godt af danskundervisning hos AOF

Scandic udvikler medarbejderne i lavsæson og nyder godt af danskundervisning hos AOF

20. februar 2023

AOF har i samarbejde med Scandic udviklet opkvalificeringsforløb til deres tosprogede medarbejdere, så de i lavsæsonen kan udvikle deres sprogkundskab ...

Arbejdermuseet bliver medlem af AOF Danmark

Arbejdermuseet bliver medlem af AOF Danmark

12. december 2022

På et hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2022 blev Arbejdermuseet godkendt medlemskab i AOF Danmark.