Post corona: Hvad er danskernes foretrukne søgninger inden for fri­tidsak­ti­vi­te­ter i 2023?

30. maj 2024.

I Danmark er fritid en væsentlig del af den nationale livsstil, men hvilken type aktiviteter søger vi egentlig efter på Google?

AOF's årlige undersøgelse af danskernes søgevaner inden for fri­tidsak­ti­vi­te­ter viser, at post corona interesserer danskerne sig særligt for rekreative og fordybende, men også fysiske aktiviteter. Der er tale om en tendens på tværs af hele landet i danskernes goog­le­søg­nin­ger, der peger mod mere reflekterende, indre fokuserede aktiviteter, men samtidig er fysisk aktivitet med fokus på at lære og udforske i et fællesskab fortsat i højsædet.

Søgninger på ord som gymnastik, du­e­lig­heds­be­vis og hundetræning understreger ønsket om fysisk aktivitet og samvær, hvor keramikkursus, meditation og yoga passer godt ind i tidens tendens med fokus på fordybelse, kreativitet og nærvær.

Herudover kan vi se, at danskerne interesserer sig for foredrag igen, hvor især samtaler og paneldebatter er de mest foretrukne former med en eksplosiv stigning fra 2021-2023 på 104 %.

Listen over top 10 lyder således:

  • Yoga
  • Pilates
  • Meditation
  • Gymnastik
  • Dans
  • Første­hjælp­s­kur­sus
  • Foredrag
  • Hundetræning
  • Keramikkursus
  • Du­e­lig­heds­be­vis

Hvad påvirker os i vores søgninger?
Fra 2020-2023 er antallet af goog­le­søg­nin­ger inden for AOF's udbud af fri­tidsak­ti­vi­te­ter steget med lidt over 2 millioner fra 8.191.090 i 2020 til 10.375.940 i 2023. Stigningen er klart størst fra 2020-2021, hvilket taler ind i en higen efter samvær, da cor­o­na­vac­ci­ner­ne udrulles og for­sam­lings­for­bud­de­ne gradvist hæves.

Søgninger på fritids- og fæl­les­skabsak­ti­vi­te­ter stiger altså i 2021, og tallene understøtter derfor de utallige undersøgelser, der påpeger hvordan de seneste års ændringer i ver­dens­si­tu­a­tio­nen har påvirket den enkelte dansker.

Til resultaterne siger AOF's direktør, John Meinert Jacobsen:

’Udviklingen er til dels forventelig, da der har været en tydelig ændring i danskernes vaner over de senere år. I en tid præget af et stort fokus på mental trivsel, er aftenskolerne en uvurderlig ressource med en unik platform, der gør dem i stand til at styrke og opretholde det mentale velbefindende hos mange mennesker gennem en blanding af læring, kreativ udfoldelse og socialt samvær gennem alle livets stadier. En af aftenskolernes fornemste roller er derfor at levere gode rammer, der fremmer trivsel og selvudvikling på tværs af samfundet´.

 

Same as it ever was

Der er dog visse ting selv en pandemi ikke kan lave om på, for vanen tro søger vi fortsat primært efter be­væ­gel­ses­kur­ser i januar og august på bagkant af juleferier, nytårsforsæt og sommerferier.

Op til sommerferien viser tallene ligeledes en markant stigning i søgninger efter sprogkurser. Her stiger søgningerne mest i januar, juli og august, hvilket nok ikke kun understreger danskernes rejselyst, men ligesom med be­væ­gel­ses­kur­ser­ne er der måske en sammenhæng mellem nytårsforsæt og et øget overskud til at lære nyt på bagkant af eller under en ferie.

 

For yderligere information, kontakt kom­mu­ni­ka­tions­kon­su­lent Sarah Thelin: sath@aof.dk