PROJEKT STYRKET INDSATS

FORMÅL: 
Hensigten med PSI er at styrke både de ledige og beskæftigedes almene færdigheder, så de kan blive bedre til at læse, skrive, regne og bruge it. Det er et tilbud til virksomheder, tillidsrepræsentanter, fagforeninger, a - kasser og jobcentre, så de alle bliver bedre til at spotte, informere, motivere og uddanne målgruppen indenfor enten forberedende voksenundervisning eller ordblindeundervisning. 

BAGGRUND:
En stor del af den danske befolkning har udfordringer med de almene færdigheder indenfor læsning, stavning, regning og it. På langt de fleste arbejdspladser er det af vital betydning for den interne kommunikation og for virksomhedens udvikling, at der er et grundlæggende godt niveau af de ansattes almene kompetencer. Mangelfulde almene kompetencer kan medføre manglende motivation til uddannelse og manglende lyst til at indgå i de faglige kompetenceløft, der tilbydes på arbejdspladsen, og som er forudsætningen for arbejdspladsens udvikling og for medarbejdernes fastholdelse af jobbet. 

PSI er støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under "Puljen til en styrket indsats for ordblinde og læse-,skrive og regnesvage". Projektet er et samarbejde mellem fagforbund, a - kasser, arbejdsgiverorganisationer, KL og AOF Danmark.  

 

 

KONTAKT: 
Er du interesseret i at høre mere om PSI, er du velkommen til at kontakte Peter Bruhns: pebr@aof.dk

Lignende nyheder

Arbejdermuseet bliver medlem af AOF Danmark

Arbejdermuseet bliver medlem af AOF Danmark

12. december 2022

På et hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2022 blev Arbejdermuseet godkendt medlemskab i AOF Danmark.

DEBAT: Politikerne gambler med befolkningens mentale sundhed

DEBAT: Politikerne gambler med befolkningens mentale sundhed

25. november 2022

Danskernes mentale sundhed har taget et kraftigt slag under coronapandemien - også for dem, der ikke rammes af sygdommen.

Styrk folkesundheden gennem folkeoplysning

Styrk folkesundheden gennem folkeoplysning

4. april 2022

Læs Direktør John Meinert Jacobsens indlæg om hvordan folkeoplysningen styrker folkesundheden.