Prioritér folkeoplysning og aftenskoler!

En ny undersøgelse lavet af Politiken Research (her) viser, at Danmark er et kulturelt splittet land. Der er store forskelle på danskernes kulturvaner, hvor der er stor afstand mellem land, by og region. Undersøgelsen bekræfter de udfordringer, som folkeoplysningen oplever med faldende deltagelse i aftenskoleaktiviteter i de små byer. Det er en udvikling, som på flere måder truer sammenhængskraften både i de små byer og generelt på landsplan, fordi der er en tendens til, at man mest er aktiv i kredse med personer, der ligner en selv. 

Truslen ligger i, at den manglende deltagelse i de lokale kulturelle fællesskaber på tværs kan betyde faldende social kapital. Dermed falder tilliden befolkningsgrupper imellem, ligesom tilliden til staten og demokratiet vil falde. Den yderste konsekvens af den manglende understøttelse af aktiviteter i de små byer kan betyde, at lokalsamfundene bliver overladt til deres egen "afvikling" og dermed til selvtægt på baggrund af en legitim frustration. En selvtægt, som i øvrigt betød Brexit i England, og som i Danmark har betydet en stigende politisk højredrejning.  

Den folkelige kultur herunder folkeoplysning bør inddrages i de små kommuners samskabelse af en sund udvikling og liv i provinsen. Udflytning til byerne giver et såkaldt ”brain drain”, som folkeoplysning kan være med til at afhjælpe i samarbejde med lokalsamfundets foreninger og kommunen. Det handler om at styrke de små byers løfteevne, hvilket kræver social kapital, intellektuel kapital og ikke mindst politisk kapital. 

Aftenskole og folkeoplysning bør prioriteres højere, da det er med til at skabe fællesskab i lokalsamfundet.

Lignende nyheder

Arbejdermuseet bliver medlem af AOF Danmark

Arbejdermuseet bliver medlem af AOF Danmark

12. december 2022

På et hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2022 blev Arbejdermuseet godkendt medlemskab i AOF Danmark.

DEBAT: Politikerne gambler med befolkningens mentale sundhed

DEBAT: Politikerne gambler med befolkningens mentale sundhed

25. november 2022

Danskernes mentale sundhed har taget et kraftigt slag under coronapandemien - også for dem, der ikke rammes af sygdommen.

Styrk folkesundheden gennem folkeoplysning

Styrk folkesundheden gennem folkeoplysning

4. april 2022

Læs Direktør John Meinert Jacobsens indlæg om hvordan folkeoplysningen styrker folkesundheden.