Nej, der kan ikke spares flere penge på danskuddannelse!

En helt ny benchmarking – og effektivitetsanalyse af danskuddannelse til voksne udlændinge viser, at sprogcentrene kunne have sparet mere end 10 procent af deres udgifter – uden, at det ville gå ud over beståelsesprocent og karaktergennemsnit.

-Jeg er dybt bekymret over analysens resultater, som VIVE har præsenteret, da jeg frygter at der vil komme endnu flere besparelser, og der kan ikke spares flere penge, siger direktør i AOF Danmark, John Meinert Jacobsen.

Rapportens formål er at sammenligne sprogcentrene og vurdere om der er et potentiale for besparelser, hvis de mindst effektive/dyreste sprogcentre kunne opnå de samme resultater til samme udgifter, som de mest effektive sprogcentre.

-Konsekvensen af de reducerede priser, som en række sprogcentre nu opererer med, er i virkeligheden et stærkt reduceret undervisningstilbud, hvor fokus bliver rettet mod de sproglige færdigheder, som skal sikre, at modultestene kan bestås. Undervisningen er i høj grad baseret på selvstudium og undervisning på meget store hold. Den brede og almendannede forberedelse til medborgerskab og arbejdsliv falder bort, og det er rigtig ærgerligt, påpeger John Meinert Jacobsen.

-Jeg vil gerne opfordre til, at der bruges nogle andre mål for kvalitet. Kvaliteten af undervisningen i danskuddannelse kan ikke måles ud fra karakter og gennemførelse, men om kursisterne kan begå sig i samfundet, slutter John Meinert Jacobsen.

Fakta
Kommunerne betaler sprogcentrene for danskundervisning til voksne udlændinge. Staten kompenserer kommunerne under ét gennem bloktilskuddet. I 2019 forventes de offentlige udgifter til danskundervisning at være på i alt ca. 1,1 mia. kr.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget vedtog i 2017 en reform af danskundervisningen. Reformen har til formål at effektivisere undervisningen og gøre den mere erhvervsrettet. Den første del af reformen trådte i kraft den 1. juli 2017, mens den andel del trådte i kraft den 1. januar 2018.

Læs VIVE’s benchmarking- og effektivitetsanalyse af danskuddannelse til voksne udlændinge

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet

Lignende nyheder

Fra tegnsprog og tolk til samtale på dansk: Mere end 4000 voksne udlændinge har på et år fået danskundervisning hos AOF Job & Dansk

Fra tegnsprog og tolk til samtale på dansk: Mere end 4000 voksne udlændinge har på et år fået danskundervisning hos AOF Job & Dansk

17. marts 2023

I 2022 har AOF Job & Dansk hjulpet over 4000 voksne udlændinge i Syddanmark med at lære dansk.

Scandic udvikler medarbejderne i lavsæson og nyder godt af danskundervisning hos AOF

Scandic udvikler medarbejderne i lavsæson og nyder godt af danskundervisning hos AOF

20. februar 2023

AOF har i samarbejde med Scandic udviklet opkvalificeringsforløb til deres tosprogede medarbejdere, så de i lavsæsonen kan udvikle deres sprogkundskab ...

Arbejdermuseet bliver medlem af AOF Danmark

Arbejdermuseet bliver medlem af AOF Danmark

12. december 2022

På et hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2022 blev Arbejdermuseet godkendt medlemskab i AOF Danmark.