Ledige seniorer har fundet vej tilbage på arbejdsmarkedet med hjælp fra AOF

I 2017-2018 har AOF kørt tre projekter under puljen til særlig indsats for ledige over 50 år, som nu er blevet evalueret. Projekterne var inspirationsprojekter, som skulle hjælpe ledige seniorer tilbage på arbejdsmarkedet.

Evalueringen viser, at det generelt har givet god mening at tilbyde en særlig indsats til ledige over 50 år for hurtigst muligt at tage hånd om evt. udfordringer med at komme tilbage i job.

De ledige a-kassemedlemmer i FOA, 3F og NNF har været præget af svage læse/skrive/regne kompetencer og begrænsede IT kompetencer – her har AOF kunnet bidrage med opkvalificeringskurser, som har rustet medlemmerne til at vende tilbage på arbejdsmarkedet. Desuden døjer flere ledige med fysiske gener, hvor AOF bl.a. har rådgivet om sporskifte.

Målgruppen er bred, da det både drejer sig om faglærte og ufaglærte, kvinder og mænd, nyledige og langtidsledige. Mange af de ledige har arbejdet mange år på samme arbejdsplads eller inden for samme fag, hvilket har gjort det svært for dem at se sig selv i andre job. Derudover har deltagerne manglet træning i at søge job.

197 medlemmer fra FOA har deltaget i projektet sammen med 114 fra 3F og 113 fra NNF. Efter forløbet er omkring halvdelen af deltagerne kommet i beskæftigelse. Deltagernes vurdering af forløbet peger også på stor tilfredshed, både med hensyn til form og indhold, samt det at indgå i et netværk med andre seniorer.

 

96 % af deltagerne siger, at de er tilfredse med den plan, de har lavet på afklaringsforløbet.

79% af deltagerne siger, at de er blevet inspireret til at prøve noget, de ikke før har prøvet i deres jobsøgning.

92 % af deltagerne siger, at de er blevet mere afklarede om, hvad de skal efterfølgende.

Om projekterne: Projekterne har indeholdt planlægning og design af forløb, rekruttering af deltagere, afklaring af de lediges behov og støtte til det enkelte medlems forløb. Puljen til ”Særlig indsats for ledige over 50 år” administreres af STAR, og 10 mio. kroner blev afsat til formålet. Erfaringerne fra inspirationsprojekterne vil indgå i fremtidige indsatser. 

Lignende nyheder

Arbejdermuseet bliver medlem af AOF Danmark

Arbejdermuseet bliver medlem af AOF Danmark

12. december 2022

På et hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2022 blev Arbejdermuseet godkendt medlemskab i AOF Danmark.

DEBAT: Politikerne gambler med befolkningens mentale sundhed

DEBAT: Politikerne gambler med befolkningens mentale sundhed

25. november 2022

Danskernes mentale sundhed har taget et kraftigt slag under coronapandemien - også for dem, der ikke rammes af sygdommen.

Styrk folkesundheden gennem folkeoplysning

Styrk folkesundheden gennem folkeoplysning

4. april 2022

Læs Direktør John Meinert Jacobsens indlæg om hvordan folkeoplysningen styrker folkesundheden.