Hvorfor skal der være frivillige i en aftenskole?

Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor frivilligheden står svagt i aftenskolerne, da deres seneste undersøgelse, ”Aftenskolerne – hvordan har de det”, bl.a. viser, at der er begrænset brug af frivillige. Samtidig stiller de, i denne artikel, spørgsmålstegn ved, om et større fokus på frivillighed kan løse nogle af de udfordringer, som mange aftenskoler – og ikke mindst de små flerfaglige aftenskoler står over for. 

I AOF har vi mange frivillige i vores aftenskoler, som primært er bestyrelsesmedlemmer, som undersøgelsen også påpeger. Bestyrelsesmedlemmerne bidrager bl.a. med praktiske opgaver, men deres vigtigste opgave er at tage sig af den værdibaserede del af aftenskolens virke. De sætter kursen for aftenskolens arbejde.

I AOF arbejder vi for at få en sund forening, der arbejder på at have en sund forretning. Den sunde forening er aktiv i at definere det værdibaserede ind i vores virksomhed, og det er det, som vi har brug for de frivillige til i aftenskolen. Det afspejles f.eks. i vores forening, på et værdibaseret grundlag, som har fundet ud af, at vi i AOF vil hjælpe folk, der har svært ved at læse og skrive, ordblinde, udvikle integrationsprojekter eller fremme debat om demokrati og samfund. Det er den slags værdibaseret frivillighed, som vi prøver at få fremmet og få bestyrelserne til at tage ansvar for, hvad AOF er og ikke er.

I dag er aftenskolerne rundt omkring i landet lige præcis den type forening, som politikerne og lovgivningen ønsker, de skal være. Man skal leve op til og anerkende formålet, i den værdibaserede folkeoplysning, for at være en del af det. Aftenskolerne er gennemregulerede -  bl.a. for borgernes skyld, så der kan sikres en høj kvalitet af udbud og undervisning.

I 2007 blev der indført fleksible tilrettelæggelsesformer i folkeoplysningsloven, så der bl.a. kan skabes plads til flere frivillige undervisere, men rammerne har ikke været optimale til at kunne udmønte det i praksis. Samtidig er folkeoplysningens rammer generelt også blevet nedskrevet i kommunerne.

Det jeg egentlig undrer mig mest over er, hvorfor der stilles spørgsmålstegn ved, om der skal være flere frivillige i en aftenskole? Er det overhovedet et spørgsmål for Vifo at stille? Jeg er forbløffet over, at Vifo laver en præmis, når der lovgivningsmæssigt er lavet ønsker om, at vi ikke skal være det.

John Meinert Jacobsen, direktør, AOF Danmark

Lignende nyheder

Fra tegnsprog og tolk til samtale på dansk: Mere end 4000 voksne udlændinge har på et år fået danskundervisning hos AOF Job & Dansk

Fra tegnsprog og tolk til samtale på dansk: Mere end 4000 voksne udlændinge har på et år fået danskundervisning hos AOF Job & Dansk

17. marts 2023

I 2022 har AOF Job & Dansk hjulpet over 4000 voksne udlændinge i Syddanmark med at lære dansk.

Scandic udvikler medarbejderne i lavsæson og nyder godt af danskundervisning hos AOF

Scandic udvikler medarbejderne i lavsæson og nyder godt af danskundervisning hos AOF

20. februar 2023

AOF har i samarbejde med Scandic udviklet opkvalificeringsforløb til deres tosprogede medarbejdere, så de i lavsæsonen kan udvikle deres sprogkundskab ...

Arbejdermuseet bliver medlem af AOF Danmark

Arbejdermuseet bliver medlem af AOF Danmark

12. december 2022

På et hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2022 blev Arbejdermuseet godkendt medlemskab i AOF Danmark.