Håndholdt indsats bringer udsatte borgere i beskæftigelse

338 personer har indtil nu været igennem et forløb i projekt JEPS hos tre AOF-centre i Region Syddanmark, som tager hånd om udsatte borgere, der befinder sig langt fra arbejdsmarkedet. Indtil nu er 106 af deltagerne blevet selvforsørgende i form af job eller uddannelse. Fra august 2019 blev projektet reduceret til deltagende 4 kommuner og 2 AOF-centre.

JEPS er et 3-årigt projekt, som har og kørt siden 2018 og skal øge tilknytningen til arbejdsmarkedet hos målgruppen. JEPS står for Jobs, Engagement, Personlig udvikling og Social inklusion.

 

16 mio. kroner i årlig besparelse

Noget af det særlige ved projektet er, at der er en såkaldt banebryder tilknyttet. Banebryderen er den gennemgående person, som hjælper den enkelte deltager med at få skabt en struktureret plan for forløbet. Et andet afgørende element i forløbet er kognitiv træning, som er gavnligt for deltagere med psykiatriske udfordringer eller andre med kognitive vanskeligheder fx efter misbrug eller lang ledighed. Træningen foregår på computer og fokuserer på træning af hukommelse, problemløsning og opmærksomhed. Den kognitive træning hjælper borgerne i praktikforløbene, hvor de nemmere kan strukturere og overskue de forskellige arbejdsopgaver.

Projektet kører så godt, at der i august 2020 blev lavet en beregning på, hvor stor besparelsen er i kommunerne. Projektets resultater indtil nu viser nemlig en årlig besparelse på mere end 16 mio. kroner baseret på et månedligt forsørgelsesgrundlag på 12.963,50 kroner. 

”Vi har bevist, at selv efter mange års ledighed, kan vi med den rette indsats få borgere langt fra arbejdsmarkedet i beskæftigelse. Samspillet imellem borgeren, banebryderen og konsulenterne, som har sørget for, at borgerne har fået udarbejdet et CV, ABC-plan og gode ansøgninger, har været afgørende for resultaterne. Borgerne har været henvist til mange tidligere forløb, hvor det ikke er lykkedes, så en del af succesen handler om at få borgerne til at tro på, at det kan lykkes. Det er det, der har gjort forskellen”, siger Lone Dreyer, projektleder for JEPS og direktør hos AOF Center Fyn.

 

Motivationsfaktor

De enkelte personhistorier er også til at tage og føle på. Fx stod deltageren Kirsten til at miste sin kontanthjælp, hvilket bekymrede hende, fordi hun så brændende ønskede at være en god rollemodel for sine to børn. Efter forløbet hos AOF fandt hun, med hjælp fra banebryderen, motivation til en bredere jobsøgning. Hun har nu fået fast fuldtidsjob i hjemmeplejen og er lykkelig over at kunne være en god rollemodel for sine børn.

Deltageren Anders har ligeledes haft stort udbytte af forløbet. Han har været i to praktikker i byggebranchen, som gav ham motivation til at fortsætte og intensivere jobjagten. Gennem samarbejde mellem banebryderen og jobcenteret fik Anders bevilliget uddannelse, som sikrede ham job i en kloakvirksomhed – efter 12 års ledighed.

For Lone Dreyer er der ingen tvivl om, hvad der har været afgørende for projektets positive udfald: ”Fortællingerne illustrerer, at det, som er svært at sætte på formel, og som virker i dette projekt, er JEPS medarbejdernes kontinuerlige og tætte kontakt til borgeren. Ligesom det virker med det brede fokus på alle perspektiver og udfordringer i borgerens liv som for eksempel tro på egne evner og fremtidsdrømme”.

Projektet afsluttes i august 2021, og allerede nu er der dialog med flere af de deltagende kommuner om en fortsættelse af indsatsen, da det er en prioriteret indsats, at flere borgere langt fra arbejdsmarkedet skal i selvforsørgelse – og her er en dokumenteret indsats, der virker.

 

For mere information, kontakt Lone Dreyer fra AOF Center Fyn: ld@aofcenterfyn.dk

Lignende nyheder

Arbejdermuseet bliver medlem af AOF Danmark

Arbejdermuseet bliver medlem af AOF Danmark

12. december 2022

På et hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2022 blev Arbejdermuseet godkendt medlemskab i AOF Danmark.

DEBAT: Politikerne gambler med befolkningens mentale sundhed

DEBAT: Politikerne gambler med befolkningens mentale sundhed

25. november 2022

Danskernes mentale sundhed har taget et kraftigt slag under coronapandemien - også for dem, der ikke rammes af sygdommen.

Styrk folkesundheden gennem folkeoplysning

Styrk folkesundheden gennem folkeoplysning

4. april 2022

Læs Direktør John Meinert Jacobsens indlæg om hvordan folkeoplysningen styrker folkesundheden.