Der bliver spillet Sorteper med de unges fremtid

Regeringen lytter ikke til sin egen nedsatte ekspertgruppe, som påpegede at unge er meget forskellige og har forskellige behov. Derfor er der netop brug for et bredt og fleksibelt uddannelsestilbud til de unge. 

Regeringen har offentliggjort sit forslag til reform af de forberedende tilbud til de unge, der hverken er i uddannelse eller i arbejde. Forslaget er kommet på baggrund af en regeringsnedsat ekspertgruppe for ”Bedre veje til ungdomsuddannelse”. Regeringens udspil bygger på rigtig mange gode intentioner. Der er i høj grad brug for forbedringer i indsatsen for unge restgruppen og det gode og værdifulde i regeringsudspillet er, at der lægges op til meget mere kontinuitet i de unges forløb.  

Reformen ligger dog op til, at regeringen vil samle alle fra målgruppen i én uddannelsesinstitution. Ekspertgruppen lagde op til ”et statsligt styringsansvar baseret på statsligt selvejende institutioner” med ”betydelig kommunal medfinansering”. Udspillet ligger dog op til, at kommunerne får ansvaret for den nye Forbedrende Grunduddannelse, og det kommer til at få katastrofale konsekvenser. ”Det er rigtig ærgerligt, at regeringen ikke har lyttet til ekspertgruppen, der understregede, at der i dag findes mange tilbud til målgruppen, som har rigtig gode resultater. Det gælder især de folkeoplysende foreninger.”, siger John Meinert Jacobsen, direktør i AOF Danmark.

Det som AOF – og resten af folkeoplysningen kan er at skabe vilje og engagement i de unge til at nå konkrete mål. Samtidig tilrettelægges forløbene fleksibelt i samarbejde med både jobcentre, a-kasser og virksomheder. I AOF giver vi unge, der ikke altid har haft det så let en ny chance, og med den nye reform, som ligger op til stordrift, er der ikke plads til de utilpassede unge. En lang række af de velfungerende specialudviklede tilbud til de utilpassede unge og til unge med behov for specialpædagogisk tilrettelagte tilbud lukker ned, og megen viden og god praksis vil forsvinde. Og det vil være svært at genopbygge den eksisterende fleksibelt. ”, siger John Meinert Jacobsen.  

"Der er på ingen måde evidens for, at store institutioner er fremmende for mange af ungemålgruppernes trivsel, udvikling og læring, og der er ikke evidens for, at kommunerne generelt set er gode til at løse en uddannelses- og beskæftigelsesindsats for de ledige, der har problemer udover ledighed. Det skal bemærkes, at det er indsatsen i kommunernes folkeskoler og i vejledningen i regi af UU, socialforvaltning og jobcentrene der har fejlet og over en lang årrække ikke har formået at reducere antallet af unge i restgruppen. Jeg håber på, at vi kan få en positiv dialog med regeringen og de øvrige partier, så de unges behov tilgodeses.”, siger John Meinert Jacobsen.  

Læs hele udspillet på Undervisningsministeriets hjemmeside, her.

Lignende nyheder

Fra tegnsprog og tolk til samtale på dansk: Mere end 4000 voksne udlændinge har på et år fået danskundervisning hos AOF Job & Dansk

Fra tegnsprog og tolk til samtale på dansk: Mere end 4000 voksne udlændinge har på et år fået danskundervisning hos AOF Job & Dansk

17. marts 2023

I 2022 har AOF Job & Dansk hjulpet over 4000 voksne udlændinge i Syddanmark med at lære dansk.

Scandic udvikler medarbejderne i lavsæson og nyder godt af danskundervisning hos AOF

Scandic udvikler medarbejderne i lavsæson og nyder godt af danskundervisning hos AOF

20. februar 2023

AOF har i samarbejde med Scandic udviklet opkvalificeringsforløb til deres tosprogede medarbejdere, så de i lavsæsonen kan udvikle deres sprogkundskab ...

Arbejdermuseet bliver medlem af AOF Danmark

Arbejdermuseet bliver medlem af AOF Danmark

12. december 2022

På et hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2022 blev Arbejdermuseet godkendt medlemskab i AOF Danmark.