AOF vil med ny alliance forbedre de basale læsefærdigheder hos hundredetusindvis af borgere i Danmark

Næsten 600.000 danskere har udfordringer med at læse, skrive og regne, og endnu flere borgere er udfordrede, når det handler om at bruge computere, smartphones og apps.

Det er ”alt, alt for mange,” lyder det fra John Meinert Jacobsen, der er adm. direktør i oplysningsforbundet AOF, der har sat sig i spidsen for en ny alliance med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier samt Danske HF & VUC.

Initiativet hedder ”Alle Med Nu”, og ambitionen er, at man i 2030 har halveret antallet af danskere, der bl.a. ikke kan læse og skrive. Målet er meget ambitiøst, men også meget vigtigt - for borgere, der mangler basale færdigheder, føler sig ofte marginaliserede, og derfor er der en stor gevinst ved at styrke deres færdigheder, siger John Meinert Jacobsen, adm. direktør i AOF,

”Uden de basale færdigheder er det virkelig svært at begå sig i det danske samfund, og det kan være enormt hårdt. Men når vi løfter borgerne, så får de mere selvværd, og samtidig får de markant lettere ved at varetage et job, så hvis vi lykkes med det her, vil det være fantastisk for samfundsøkonomien,” siger John Meinert Jacobsen.

Ifølge AOF-direktøren vil det kræve en massiv satsning på både den Forberedende Voksenundervisning (FVU) og Ordblindeundervisning (OBU), hvis målsætningen skal indfris, og han opfordrer derfor politikerne på Christiansborg til at lytte på organisationernes opråb.

John Meinert Jacobsen påpeger, at der i flere brancher er stor mangel på arbejdskraft, og at en styrket indsats for at forbedre de basale færdigheder, kan være med til at sikre den tilstrækkelige arbejdskraft, så det danske velfærdssamfund også kan blomstre i fremtiden.

 

18 forslag og mindre bureaukrati

For at indfri ambitionen har alliancen fremlagt 18 konkrete forslag, der skal styrket den almene voksen- og efteruddannelse, og organisationerne foreslår bl.a., at der laves konkrete handleplaner, at arbejdsgiverne forpligtes til at lave en systematisk uddannelsesplanlægning, og at der indføres en national screeningsindsats for bedre at kunne hjælpe de borgere, der mangler basale færdigheder.

Samtidig efterlyser John Meinert Jacobsen, at der bliver ryddet ud i bureaukratiet i efteruddannelsessystemet. Det nuværende system er ”usmidigt og indviklet”, og der er ifølge ham en stor risiko for, at ”systemet kvæler motivationen hos mange af de danskere, der mangler basale færdigheder,” siger han.

”Vi har ikke altid at gøre med de mest ressourcestærke borgere, og der skal ikke altid meget til at knække deres motivation, og derfor er det nødvendigt, at vi får ryddet ud i den jungle af bureaukrati, der er blevet skabt i det her efteruddannelsessystem, hvis vi vil have de basale færdigheder løftet hos vores borgere,” siger John Meinert Jacobsen, der fortsætter:

”Jeg håber, vi kan sikre en bred opbakning, og at både politikere, virksomheder og faglige organisationer vil tilslutte sig målsætningen, for det vil gøre det lettere at hjælpe de mange danskere, der har problemer med de basale færdigheder,” siger John Meinert Jacobsen.

Læs hele ambitionen og de konkrete forslag i det vedhæftede, nedenfor. 

 

 

Lignende nyheder

Arbejdermuseet bliver medlem af AOF Danmark

Arbejdermuseet bliver medlem af AOF Danmark

12. december 2022

På et hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2022 blev Arbejdermuseet godkendt medlemskab i AOF Danmark.

DEBAT: Politikerne gambler med befolkningens mentale sundhed

DEBAT: Politikerne gambler med befolkningens mentale sundhed

25. november 2022

Danskernes mentale sundhed har taget et kraftigt slag under coronapandemien - også for dem, der ikke rammes af sygdommen.

Styrk folkesundheden gennem folkeoplysning

Styrk folkesundheden gennem folkeoplysning

4. april 2022

Læs Direktør John Meinert Jacobsens indlæg om hvordan folkeoplysningen styrker folkesundheden.