AOF hjælper unge i Norden med at komme i arbejde

Der er stor efterspørgsel på arbejdskraft i hhv. Norge, Sverige og Danmark. Projekt Nordisk Jobstart+ henvender sig til unge med en eftergymnasial uddannelse, der har interesse for at prøve sig af på det nordiske jobmarked.

Projektet hjælper med flere elementer. For det første arbejder sekretariatet målrettet på at formidle jobsøgende direkte til arbejdsgivere i de tre lande. Det sker bl.a. gennem projektets jobdatabase med +12.000 job. Endvidere arrangerer AOF Center Hovedstaden et 2x2 timers jobcoachingforløb, hvor specielt Jobcenter København byder ind med deltagere. Det har vist sig at være en stor succes med skræddersyede forløb, og pt. opleves længere ventelister for deltagelse. Når deltageren har fået job, hjælper projektsekretariatet med alle praktiske udfordringer ved at flytte til et nyt land. Her kan nævnes skatte-, personnummer- og forsikringsrelaterede spørgsmål og ikke mindst hjælp med at finde boliger. Sidst men ikke mindst tilbyder projektet deltagerne et kultur- og fritidsprogram, når de er kommet på plads i de respektive lande, hvor sekretariatet hjælper med alt fra tilbud på lokale kulturtilbud til arrangerede weekendophold.

Kæmpe medvind i sejlene
Ved projektstart var forventningen, at der skulle være 600 deltagere i projektet. Halvvejs inde i projektet er der allerede knap 1500 deltagere, hvoraf halvdelen er kommet i arbejde. Der har specielt været mange svenskere, der har ønsket at få arbejde i Danmark og danskere, der er kommet i arbejde i Norge.

OM PROJEKTET:
Nordisk Jobstart+ er et EU-finansieret ungdomsledighedsprojekt, målrettet nordiske unge mellem 20-30 år, der vil udvikle deres kompetencer gennem et unikt udlandseventyr. Projektet kickstarter de unges karriere ved at udvide deres jobmarked til hele Norden og hjælper derigennem de unge med at integrere sig på arbejdsmarkedet. Samtidig giver Nordisk Jobstart+ virksomheder chancen for at udvikle deres forretning gennem gratis rekruttering fra en pulje af motiveret kvalitetsarbejdskraft. Projektet er gratis for de involverede dimittender og virksomheder. 

Nordisk Jobstart+ er målrettet unge dimittender med en eftergymnasial uddannelse, eksempelvis erhvervsuddannelse, kort-/mellem-/lang videregående uddannelse. De unge får tilbudt et gratis kompetencegivende to-ugers kursusforløb i Malmø eller København, der forbereder dem på arbejdsmarkedet i Norden. Projektsekretariatet hjælper desuden de unge med flytningen til et nyt land, herunder boligtilbud, en fritids- og kulturpakke samt eventuelle bank- og forsikringsskift.

AOF Danmark deltager sammen med AOF Center Hovedstaden, Ungecenter/Jobcenter København og Foreningerne Nordens Forbund som danske partnere i projektet.

Lignende nyheder

Fra tegnsprog og tolk til samtale på dansk: Mere end 4000 voksne udlændinge har på et år fået danskundervisning hos AOF Job & Dansk

Fra tegnsprog og tolk til samtale på dansk: Mere end 4000 voksne udlændinge har på et år fået danskundervisning hos AOF Job & Dansk

17. marts 2023

I 2022 har AOF Job & Dansk hjulpet over 4000 voksne udlændinge i Syddanmark med at lære dansk.

Scandic udvikler medarbejderne i lavsæson og nyder godt af danskundervisning hos AOF

Scandic udvikler medarbejderne i lavsæson og nyder godt af danskundervisning hos AOF

20. februar 2023

AOF har i samarbejde med Scandic udviklet opkvalificeringsforløb til deres tosprogede medarbejdere, så de i lavsæsonen kan udvikle deres sprogkundskab ...

Arbejdermuseet bliver medlem af AOF Danmark

Arbejdermuseet bliver medlem af AOF Danmark

12. december 2022

På et hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2022 blev Arbejdermuseet godkendt medlemskab i AOF Danmark.