A-kasserne og AOF hjælper ledige medlemmer over 50 år

Hvis medlemmer over 50 først er blevet ledige, så er der behov for en tidlig indsats for at de kan komme tilbage i beskæftigelse. FOA, NNF, 3F og AOF arbejder derfor systematisk med ledige over 50 år og udfaldstruede medlemmer. Ved at skabe størst mulig motivation for beskæftigelsesmæssige forandringer, er målet at bringe flest mulige medlemmer i arbejde og/eller uddannelse efter endt forløb. Projekterne er støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som led i beskæftigelsesreformen.

 

Flotte resultater hos FOA’s medlemmer
FOA har igangsat et projekt, der fokuserer på social- og sundhedshjælpere over 50 år med risiko for nedslidning. Målet er at afklare deres fremtid ved at udbygge egen jobsøgning inden for områder med mange jobåbninger.

Foruden en målrettet jobsøgning indbefatter aktivitetstiltagene bl.a. opkvalificering til social- og sundhedshjælper, uddannelse og/eller job på andre områder af arbejdsmarkedet, styrkelse af kompetencer og opdatering af forældede kompetencer. Aktiviteterne bidrager til at skabe en forståelse for medlemmernes fortsatte muligheder på arbejdsmarkedet og modvirke langtidsledighed.

Resultaterne af projekterne er ikke til at tage fejl af. Forløbets deltagere har i en spørgeskemaundersøgelse bl.a. svaret på, om vedkommende er blevet bedre klædt på til at finde et nyt job. Hertil svarede 80% af de adspurgte ja. Ligeledes svarede 76% ja til, om vedkommende har fået større tro på muligheden for at finde et nyt job.

"Virkelig godt kursus, som jeg fik stort udbytte af at deltage i. Det gav mig en masse nye ressourcer til brug i min arbejdssøgning. Jeg er nu i fast arbejde igen på anden måned, så stor tak til jer", siger en deltager på kurset. 

 

Virksomhedspraktikker og motivation er vejen frem
A-kasserne arbejder tæt sammen med  jobcentre i f.eks. Sønderjylland, hvor AOF SYD tilbyder et intensivt forløb for ledige medlemmer, der er i risiko for at miste forsørgelsen.  Det samme er gældende i AOF MIDT, hvor man samarbejder med 3F´s lokale afdelinger i Horsens, Skanderborg og Silkeborg, hvor man allerede har fået 11 i arbejde, 26 har været til samtale og 2 har været i praktik. ”Projektet er taget rigtig godt imod af de ledige medlemmer. 3F og AOF har et rigtig godt samarbejde, hvilket nok skyldes at uddannelse er en hjertesag for begge parter”, siger Maj Ellegaard, Uddannelsesleder hos AOF MIDT.

Alle ressourcer bringes i spil med henblik på, at mulige veje for job og uddannelse udnyttes. Der er tale om proaktive forløb, hvor den enkelte tager ansvar for sin egen individuelle situation. Aktiviteterne indebærer bl.a. temadage, networking, træning i telefonsamtale, CV teknik mm., hvor der er fokus på individuel professionel vejledning. Underviserne har individuelle samtaler med kursisterne, som styrker motivationen hos deltagerne.

Som et led i forløbene arbejdes der desuden med at udnytte virksomhedspraktikker og løntilskudsjob som vejen til job. Erfaringen viser, at vejen tilbage til arbejdsmarkedet netop fremskyndes af virksomhedspraktikker og job med løntilskud.

Konsulent hos AOF Syd, Keld Werner udtaler, at tiltaget i høj grad handler om at skabe en realistisk tilgang til egne kompetencer: ”Det handler om at skabe et blik for andre brancher og jobs og give medlemmet den selvtillid, der skal til for selv at stå med beslutningskompetencen. Derudover skal vi afdramatisere det at være ledig og finde ro og tillid i at den indsats, der gøres, er god nok”.

Projekterne og resultaterne heraf kan ses som vellykkede eksempler, som andre forbund, a-kasser og medlemmer med fordel kan få inspiration fra.

Kort information om projekterne:

FOAs A-kasse ”Social- og sundhedshjælper + 50”
Mange i målgruppen har forældede kompetencer og er i risiko for nedslidning. Projektet hjælper ledige social- og sundhedshjælpere over 50 år med at afklare deres fremtid på arbejdsmarkedet, og motiverer dem til at benytte uddannelse og søge inden for områder med mangel på arbejdskraft. Der gennemføres et 5-dages afklaringsforløb, og der gives opkvalificering til social- og sundhedsassistent, styrkes kompetencer som social- og sundhedshjælper, ses på uddannelse og/eller job på andre dele af arbejdsmarkedet, og opkvalificeres almene kompetencer som kvalificering til videre uddannelse.

Fødevareforbundet ”NNF's A-kasse ”  50+ NNF
En stor del af målgruppen er så nedslidte, at de ikke kan vende tilbage til deres arbejdsområde, og samtidig betyder lukning af fx slagterier, at der bliver færre arbejdspladser inden for fagområdet. Projektets tilbyder derfor ledige individuelt 2 tilrettelagt coaching, for at skabe muligheder for beskæftigelsesmæssig forandring. Aktiviteterne tilrettelægges med afsæt i forældede kompetencer og eventuel fysisk nedslidning. Projektet skal skabe grundlag for, at Fødevareforbundet NNF kan implementere indsatsen, som et fast tilbud til medlemmerne i målgruppen.

3F Søhøjlandet ”Midtjyske seniorer - Tilbage på arbejdsmarkedet”
Målgruppen er særligt ledige indenfor træindustri og almindelig industri med for- ældede kompetencer, og ledige indenfor vognmandsindustrien, bygge- og anlæg samt rengøring hvor mange er nedslidte. Projektet har derfor fokus på at hjælper disse ledige seniorer med at skifte karrierespor til områder med mangel på arbejdskraft. Projektet opbygger et koncept, der kan videreføres efter projektperioden via lokal forankring. Der arbejdes med et fire-ugers intensivt forløb, med individuel karriererådgivning, korte kurser samt eventuelt snusepraktik hos virksomheder indenfor brancher med gode jobmuligheder.

Lignende nyheder

Arbejdermuseet bliver medlem af AOF Danmark

Arbejdermuseet bliver medlem af AOF Danmark

12. december 2022

På et hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2022 blev Arbejdermuseet godkendt medlemskab i AOF Danmark.

DEBAT: Politikerne gambler med befolkningens mentale sundhed

DEBAT: Politikerne gambler med befolkningens mentale sundhed

25. november 2022

Danskernes mentale sundhed har taget et kraftigt slag under coronapandemien - også for dem, der ikke rammes af sygdommen.

Styrk folkesundheden gennem folkeoplysning

Styrk folkesundheden gennem folkeoplysning

4. april 2022

Læs Direktør John Meinert Jacobsens indlæg om hvordan folkeoplysningen styrker folkesundheden.