Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
 • Fuldt betalende 400 kr/person

Kursusdage

 • 29-08-2023
  Tirsdag
  15:00 - 17:00
 • 12-09-2023
  Tirsdag
  15:00 - 17:00
 • 26-09-2023
  Tirsdag
  15:00 - 17:00
 • 10-10-2023
  Tirsdag
  15:00 - 17:00
 • 24-10-2023
  Tirsdag
  15:00 - 17:00
 • 07-11-2023
  Tirsdag
  15:00 - 17:00
 • 21-11-2023
  Tirsdag
  15:00 - 17:00

Beskrivelse

Program Efterår 2023
Senioruniversitetet består af syv forelæsninger til en samlet pris af kr. 400. Der er mulighed for at købe kaffe/te med brød.
Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte AOF Aftenskolen på 86 81 21 00.

Forelæsningerne:

29. august 2023 kl. 15:00 - 17:00

»Fra fantasi til fyrstespejl - Christian IV´s skolegang«
v. Kristian Purreskov, Cand.mag., adjunkt
Christian IV (1577-1648) fik en meget grundig uddannelse. Fra han var seks til han var fjorten og overtog regeringen, havde han daglig timer i det internationale latin, som han skulle bruge i forhandlinger med andre magter, når han blev voksen. Hans lærer, Hans Mikkelsen fra Randers, havde lært moderne pædagogik i Tyskland og indførte som den første en undervisning, hvor eleven på latin både skulle genfortælle, hvad han havde læst og selv beskrive sin hverdag. I over 840 'breve' til venner udfolder han sig på dansk og latin og er det eneste danske renæssancebarn, hvis tanker vi kan følge fra dag til dag. Sammen med to ældre kolleger arbejder Kristian Purreskov med at udgive denne helt enestående kilde til Danmarks historie.

12. september 2023 kl. 15:00 - 17:00

»Godt nyt om gamle hjerner«
v. Henning Kirk, Seniorkonsulent, aldringsforsker, dr.med.
Hjernen er et livslangt byggeprojekt. Vi bygger op, ud, til og om hele livet, og derfor kan vi også blive ved med at lære nyt og udvikle en række kompetencer. Hvis vi forbliver fysisk og kognitivt aktive, nedbringer vi samtidig risikoen for demens. Den stigende aktivitet i de nye ældregenerationer er med til at forklare, at der i disse år ses færre nye tilfælde af demens. Henning Kirk vil under sit foredrag give konkrete råd om, hvordan man kan styrke sin hjerne og forebygge demens. Han har som læge og aldringsforsker i hele sin karriere beskæftiget sig med aldring, sundhed og forebyggelse. Han var leder af Gerontologisk Institut 1989-98 og har siden skrevet en række bøger om hjernens vedligeholdelse. Hans nyeste bog “Godt nyt om gamle hjerner” udkom i marts 2020

26. september 2023 kl. 15:00 - 17:00

»Tyngdekraften
– fra vores jordbundne hverdag til universets begyndelse«
v. Sofie Marie Koksbang, astrofysiker, ph.d. og postdoc. ved Syddansk Universitet
Vi har alle sammen en fornemmelse af, hvad tyngdekraften er for noget: Tyngdekraften er det, som holder os fast til jorden. Men tyngdekraften er meget mere end det. Fra Newton ved vi, at tyngdekraften giver os regn og vind og får Solen til at skinne. Faktisk ville der slet ikke være en sol, hvis ikke det var for tyngdekraften. Tyngdekraften er noget af det mest almindelige i vores hverdag og med en forståelse af, hvordan den fungerer, kan vi forklare alt fra æbler, der falder ned, til universet, der opstår ud af ingenting.
[Tænkepauser: ”Tyngdekraft”]

10. oktober 2023 kl. 15:00 - 17:00

»Historien bag billedet: Hitler, Churchill, Picasso og Dali«
v.Martin Cornelius Frydsholt-Laustsen, cand. mag. i historie
 “Jeg er kunstner og politiker. Når spørgsmålet om Polen er afklaret, vil jeg leve resten af mit liv som kunster”. Sådan sagde Hitler til den britiske ambassadør i Berlin Nevile Henderson i august 1939. Sådan gik det som bekendt ikke, men gennem størstedelen af sit liv betragtede Hitler sig selv som kunstner, og hvis man spørger hvad Hitler, Churchill, Picasso og Dali havde til fælles så er svaret kunst. Hitler og Churchill var amatør kunstnere, mens Picasso og Dali er verdensberømte kunstnere. Historien bag billedet fortæller historien om Hitler og Churchill som kunstnere, hvorfor og hvornår de begyndte at male og hvordan deres karriere som kunstner udviklede sig. Vi ser på deres malerier, den ene klarede sig bedre end den anden, og vi trækker tråde fra Hitler til Picasso og Dali.

24. oktober 2023 kl. 15:00 - 17:00

»Vores verdensarv«
v. Signe Marie Rohde, arkitekt og specialkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen
I 2022 fejrede UNESCOs Verdensarvskonvention 50 års jubilæum. Konventionen forpligter lande i hele verden til at beskytte, bevare og udbrede kendskabet til den kultur- og naturarv, som er umistelig for menneskeheden. I det danske rigsfællesskab er der ti steder på Verdensarvslisten: Jelling Monumenterne, Roskilde Domkirke, Kronborg Slot, Stevns Klint, Vadehavet, Christiansfeld, Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, Ilulissat Isfjord, Kujataa og Aasivissuit - Nipisat. Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for rigsfællesskabets verdensarvsarbejde. I foredraget fortælles om verdensarvens betydning, og hvordan styrelsen i øvrigt arbejder med kulturarv.

7. november 2023 kl. 15:00 - 17:00

»Amerikaniseringen af Danmark«
v. Nils Arne Sørensen, professor i historie på Syddansk Universitet
Halloween betyder græskarmænd og udklædte børn, der lover slik eller ballade. Det har de imidlertid ikke gjort særlig længe. Før 2000 var Halloween noget, der foregik i USA. Sådan er det ikke længere, og Halloween er blot ét af mange eksempler på, hvordan Danmark og danskerne de sidste 100 år er blevet påvirket af USA, har taget amerikanske ting og tanker til os, er blevet amerikaniserede. Foredraget afdækker amerikaniseringen af Danmark og kaster lys på forklaringerne til denne udvikling, som kan spores inden for mange dele af samfundslivet, men især har været tydelig, når det gælder forbruger- og populærkultur.

21. november 2023 kl. 15:00 - 17:00

»Kongens Fald«
v. Anders Østergaard, ekstern lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU
Nobelpristageren Johannes V. Jensen fylder 150 i år. Hans 'Kongens fald' er kåret som det 20. århundredes bedste danske roman. I dette foredrag vil Anders Østergaard vise, hvordan denne romanverden er bygget op. Ingredienserne er talrige dramatiske fortællinger fra Danmarkshistorien i 1500-tallet, indfølende naturskildringer og psykologisk indlevende fortællinger om kærlighed og begær, jalousi og had. Det hele bundet sammen i store mønstre af slægtshistorier og tematiske fletværk. Først og sidst er 'Kongens fald' et sprogligt mesterværk, et mægtigt klangrum af sprogtoner i indbyrdes mod- og samspil.

Lignende kurser