Senior-Universitetet, Månedstræf

6. september – Far& Søn forestilling
- Dorthe Falck, komponist
 
I dette musikalske indslag vil man møde tre forskellige far og søn-relationer. Man kunne have valgt flere andre; men her er valgt:  Osvald og Frits Helmuth, Troels og Tobias Trier for at slutte med at tage et smut ove Sundet og møde Evert Taube og Sven-Bertil Taube. Der vil være indlagt et par fællessange undervejs. Derudover vil Dorthe Falck fortælle om fædrene og sønnerne undervejs. Det er et hold fra Viser i Sorø, som fremfører viserne, hvoraf nogle er kendte, andre knap så kendte. Sangere: Palle Dickow, Henrik Falck, Klaus Wickmann, Carsten Pedersen. Viserne akkompagneres af Gunhild Dickow, Finn Nyholm, samt Dorthe Falck, der står for til­ret­te­læg­gel­sen.
 
 
4. oktober – Livø og Sprogø og de ”åndssvages” historie
- Henning Jahn
 
Hvorfor fik vi ø-anstalterne på Sprogø og Livø og en ånds­svage­forsorg præget af store anstalter ofte med plads til over 1.000 åndssvage. Henning Jahn fortæller om en sort plet i dan­marks­hi­sto­ri­en og livet på anstalterne. Hvem var de og hvorfor blev de anbragt.
Henning Jahn har i 40 år arbejdet som leder af bo- og be­skæf­ti­gel­ses­til­bud for mennesker med ud­vik­lings­han­di­cap og er i dag frivillig leder af Dansk Forsorgs­hi­sto­risk Museum på det tidligere Andersvænge i Slagelse.
 
 
 8. november – Med drone i Colombia
- Rasmus Krath, eventyrer
 
Eventyrer Rasmus Krath har rejst tre måneder i Colombia med en splinterny lille
drone, som blev sendt i luften utallige gange undervejs på rejsen og har hjembragt
film og fotos, der giver et helt nyt perspektiv på det at rejse – og et rejseforedrag.
Sammen med solide stillfotos fra Rasmus’ almindelige spejl­re­fleks­ka­me­ra
præsenteres publikum for et nutidigt og ekstremt alsidigt Colombia - lige fra
Stil­le­hav­sky­sten over bjergene i midten af landet, ind i regnskoven og op til det
Caribiske Hav og storbyen Cartagena - en af verdens flotteste byer.
Rasmus fortæller Colombias historie - fra den spanske kolonisation op til nyere tid,
hvor den berygtede narkobaron Pablo Escobar terroriserede landet i 1980´erne,
indtil hans død i 1993.
Publikum møder Colombias folk, kultur og får Rasmus’ tanker til, hvor det smukke,
men stadig til dels bor­ger­krigs­pla­ge­de land er på vej hen.
Alt sammen krydret med en masse god musik og tilsat en lang række visuelle
effekter på lærredet - så det er bare at læne sig tilbage og blive forført af et af
klodens mest både betagende og komplekse lande.
 
 
6. december – Sangen har humor
- Nicolaj Holmboe
 
Sang og humor er meget stærke sociale redskaber og kan samtidig fungere som ”over­le­vel­ses­stra­te­gi­er”!  Når vi synger, udløser det glædeshormonet dopamin, mens latter frigør endorfiner, og oplever vi det sammen med andre, frigiver det relations-hormonet oxytoxin. Der er således mulighed / risiko for både humørbomber og hormonbomber, når jeg med en række humoristiske sange kaster lys over, hvordan sang og humor kan fungere som kommunikation og fælles reference, og målet er selvfølgelig, at vi både synger og griner sammen.
 
 
31. januar 2024 – Arvegods, giv visdom videre
- Preben Kok
 
 Når et menneske i 2023 har levet i over 70 år er det helt almindeligt at have samlet en masse nyttig viden, fortællinger og erfaring, som ofte har været givet videre i generationer. Det hele er blevet gjort tilgængeligt blandt andet gennem forældrene, familien, morgensangen, bi­bel­hi­sto­ri­er­ne og bøgerne i skolen, den almene dannelse, kirkeklokkerne og den danske sangskat. 
Det har været til gavn i både vanskelige og lykkelige situationer og kan kaldes for almengyldige ledsa­ge­hi­sto­ri­er eller arvegods.
De yngre generationer i 2023 lever et liv som ofte baserer sig på at navigere i en in­di­vi­du­a­li­stisk livsstil, hvor de fleste ønsker at være unikke. Mange af de værdifulde ledsa­ge­hi­sto­ri­er synes glemt, og der mangler ofte noget at læne sig op ad når livet brænder på.
Preben Kok ønsker med foredraget at gøre opmærksom på hvad vi i nutiden går glip af, som for bare få år siden var alment gældende og som kan være særdeles værdifuldt arvegods at give videre til de næste generationer. Så kom og opdag, hvad der ligger af værdifulde erfaringer i dine gemmer – og i kirken.
 
 
 6.marts 2024 – Kon­spira­tions­tænk­ning, ”fake news” og ekkokamre
- Erik H.A.Jakobsen, højskolelærer
 
Fra kulørt modkultur til mainstream politik. Lige siden morden på John F. Kennedy i 1963 har USA været rugekasse for en lang række mere eller mindre vidtløftige kon­spira­tions­te­o­ri­er. Fænomenet har været betragtet som kulørt underholdning, der kunne sælge bøger som Da Vinci Mysteriet og Millennium trilogien-men for en række iagttagere har det længe været klart, at brede kredse i USA (og Mellemøsten) har haft deres helt egen tro på tingenes ”virkelige sammenhæng” . Det er dog først med Donald Trump, at den brede offentlighed har mødt det fulde omfang af den kon­spira­to­ri­ske tænkning, der kan bruges til at sætte spørgsmålstegn ved stort set hvad som helst.


En række nyere konspirations-forestillinger gennemgås, hvorefter kon­spira­tio­ner­ne omkring angrebene på World Trade Center og Pentagon den 11. september 2001 undersøges nærmere. Det viser sig, at kon­spira­tions­tænk­nin­gen både har dybe al­men­men­ne­ske­li­ge rødder og i sine amerikanske udgaver også kan spore en kerne tilbage til 1800-tallets fun­da­men­ta­li­sti­ske sekter, i foredraget ek­sem­pli­fi­ce­ret ved Mormon-Kirken.
 
 
   3.april 2024 – Prins Henrik
- Stig Ulrichsen
 
Stig Ulrichsen fortæller med højt humør og sprudlende glæde om Prins Henrik, som de fleste danskere har en mening om.
Hvad end din opfattelse af Prins Henrik er positiv eller negativ er dette foredrag en øjenåbner, der vil give dig et nyt perspektiv til forståelsen af Prins Henrik, der har begejstret tusindvis af danskere igennem årene.
Foredraget omhandler Prins Henriks liv og skildrer en mand der var fuld af humor, og gik ind i folk med træsko på. En folkelig prins.
 
 
 
 


Kursusdetaljer

Slagelse Bibliotek, Stenstuegade 3, 4200 Slagelse
Onsdag, 10:00 - 12:00
7 lektioner, 7 mødegange
Onsdag 6. september, 2023
Holdnr.: 7723200001
Sydvestsjælland

910 kr./person

101 ledige pladserTilmeld kursus

Underviser

Preben Kok

910 kr./person

Tilmeld kursus