Find dit næste kursus, foredrag eller aktivitet

Find dit næste kursus, foredrag eller aktivitet

  • Kurser og aktiviteter i hele landet
Vok­se­nuddannelse og ordblindeundervisning

Vok­se­nuddannelse og ord­blin­de­un­der­vis­ning

AOF underviser voksne og unge mennesker i grundlæggende færdigheder som dansk, matematik, engelsk og IT. Både til ordblinde og som springbræt til yderligere uddannelse. Fagene går under den samlede betegnelse Forberedende Vok­se­nun­der­vis­ning (FVU), Ord­blin­de­un­der­vis­ning (OBU) og Særlig Tilrettelagt Ung­doms­ud­dan­nel­se (STU)

Læs mere
"Der er kun en vej frem som ordblind, og det er at øve sig og få den rigtige undervisning. Jeg er blevet meget bedre."

"Der er kun en vej frem som ordblind, og det er at øve sig og få den rigtige undervisning. Jeg er blevet meget bedre."

Carina Helligsø

Ordblind kursist