Almindelige forretningsbetingelser for AOF Storkøbenhavn

Telefon: 92 90 10 80

Telefontid: Mandag til torsdag kl. 9-15 og fredag 9-13

Mail: aftenskole@csk.aof.dk  

CVR nr.: 26 55 13 23

Web: www.aof.dk

 

Tilmelding til kurser og andre aktiviteter

  • Du tilmelder dig lettest via hjemmesiden www.aof.dk.
  • Du kan også melde dig til via mail eller telefon. Bemærk, at tilmeldinger via mail bliver ekspederet i rækkefølge og derfor kan risikere at blive overhalet indenom af tilmeldinger via hjemmesiden – især på meget efterspurgte hold. Vi anbefaler derfor tilmelding via hjemmesiden.
  • Meld dig gerne til i god tid, så vi ved, at du kommer. Ellers risikerer du, at vi aflyser et kursus, fordi vi mangler lige netop dig på holdet.
  • Vi sender bekræftelse, faktura og eventuelle betalingsoplysninger pr. mail.
  • Du kan gå ud fra, at vi gennemfører dit kursus/hold, hvis du ikke hører andet fra os.

Betaling og tilbagebetaling

Du skal betale senest 14 dage efter din tilmelding.

Hvis du melder dig fra et kursus, modregner vi et ekspeditionsgebyr på 100 kr.

Din tilmelding er bindende fra 14 dage før kursus start, og vi refunderer derfor ikke betalingen, hvis du melder fra senere.

Du kan ikke fortryde køb af billetter til foredrag, debatarrangementer, byvandringer mv., men du kan sende en anden i stedet.

Hvis du har svært ved at betale hele kursusgebyret på én gang, kan vi dele det i rater. Kontakt os for at høre om mulighederne.

Aflysning

Vi aflyser kurser og andre aktiviteter, hvis der er for få tilmeldinger. Vi giver besked om aflysning på e-mail.

Hvis vi aflyser et kursus, betaler vi kursusgebyret tilbage med det samme.

Hensyntagende undervisning

Der ydes særligt tilskud til små hensyntagende hold. Undervisningen er for deltagere, der pga. af en lidelse eller et handicap har behov for individuelt tilrettelagt forløb.

Deltagere underskriver en tro og love erklæring ved første mødegang.

Sygdom

Hvis din underviser bliver syg, vil mødegangen enten blive udsat til senere afholdelse eller vi sender en vikar.

Du vil få besked på mail og sms, hvis en mødegang bliver ændret med kort varsel.

Hvis vi ikke kan nå at afholde aflyste mødegange indenfor den givne sæson, kan du miste op til en mødegang uden at vi tilbagebetaler en del af kursusgebyret.

Force majeure

Du kan miste op til en mødegang pr. kursus uden at være berettiget til refundering af en del af kursusgebyret, hvis det skyldes udefrakommende forhold. Det vil typisk være, hvis vi bliver forhindret i at anvende et offentligt lokale på grund af andre aktiviteter, akutte reparationer eller lignende. Heldigvis sker det sjældent.

Ferier
Vi underviser typisk ikke i skolernes ferier, helligdage mv. Dog er der ingen regler uden undtagelser, og vi opfordrer dig derfor til at tjekke mødegangene, som du modtager med din bekræftelse på mail.

Øvrigt
Vi forbeholder os ret til ændringer og aflysninger af de udbudte forløb og arrangementer på grund af sygdom, afbud og andre uforudsete hændelser, men vi stræber efter at gennemføre det, vi udbyder.

Vi udsteder gerne et kursus bevis, hvis du har behov for det.

Kursusgebyret dækker ikke bøger, andre undervisningsmaterialer eller råvarer til eksempelvis madkurser eller kreative kurser. Du kan derfor opleve udgifter hertil.

Kommunale tilskud til særlige målgrupper

Nogle kommuner giver særlige tilskud til bestemte målgrupper, som dermed kan opnå rabat på vores kurser. Tilskuddene er begrænset til kommunens egne indbyggere.


Albertslund Kommune: Albertslund Kommune: Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige (dagpengemodtagere) får 30 % tilskud pr. kursus, foredrag, arrangementer og byvandringer. Tilskud pr. kalenderår er maks. 800 kr. Tilskud ydes også udenfor kommunen.

For at få tilskuddet skal man henvende sig personligt hos Albertslund Kommune, hvor de så vil refundere tilskuddet.

Glostrup Kommune: Yder tilskud til borgere på særlige forebyggende kurser i bevægelse. Dette er anført i kursus beskrivelsen.

Ishøj Kommune: Pensionister (der modtager social pension), efterlønsmodtagere, arbejdsledige (dagpengemodtagere), langvarigt syge samt personer, der er pensioneret fra det offentlige på efterlønslignende vilkår, betaler selv minimum 50 kr. pr. kursus eller foredrag. Tilskud pr. kalenderår maks. 800 kr. Der ydes ikke tilskud udenfor Ishøj Kommune.

Herlev kommune: Pensionister og efterlønsmodtagere der er bosat i Herlev Kommune får 30 % i tilskud. Efterlønsmodtagere kan kun modtage tilskud til ét kursus per sæson.

Frederiksberg og Københavns kommune: Yder tilskud på 6 kr. pr lektion til pensionister, efterlønsmodtagere, kontanthjælpsmodtagere og arbejdsledige (dagpengemodtagere).