Få pladser

Søren Kierkegaards forfatterskab

At læse Kierkegaard kan være en vanskelig opgave og at læse hele for­fat­ter­ska­bet kan synes næsten umuligt indenfor en overskuelig tidsramme. Derfor vil vi koncentrere os om 7 udvalgte værker med hovedvægten på den pseudonyme del af for­fat­ter­ska­bet. Vi vil læse og følge stadieteorien som den udfolder sig fra den forføriske Johannes, der binder mangen en pige en historie på ærmet, til den altid etisk korrekte Assessor Wilhelm som bruger al sin tid på at overtale en bevidst æstetiker om at tage det valg, der for altid vil ændre hans liv. Han afløses af Johannes de Silentio, der som erklæret ikke troende dog så gerne vil undersøge hvordan det forholder sig med troens bevægelse. Med Johannes Climacus følger endnu en erklæret ikke kristen, hvis ønske er at finde frem til hvordan man når til sandheden, og om det sker ved den sokratiske metode eller ved Guden i tiden (Kristus).  Endelig møder vi i Anti-Climacus, et menneske der uden blusel erklærer sig for kristen og som med udgangspunkt i tre citater fra Jesus gør rede for hvilken opgave der venter en, hvis man ønsker at leve som kristen i verden.

Johannes Sløk skriver med tre års mellemrum to bøger om Kierkegaard, hvor han udfolder to vidt forskellige teorier om hvad der sker under kirkekampen og dermed hvordan ”Øje­bliks­ar­tik­ler­ne” skal tolkes og forstås. I den første bog argumenter han for, at Kierkegaard skifter mening og at ”Øje­bliks­ar­tik­ler­ne” udtrykker helt nye og anderledes synspunkter. I den anden bog mener han derimod, at Kierkegaard slet ikke skifter mening, men at det blot forholder sig sådan at ”Øje­bliks­ar­tik­ler­ne” ikke i sig selv udtrykker sandheden, og at den (sandheden) skal findes i spæn­dings­fel­tet mellem det bestående og ”Øje­bliks­ar­tik­ler­ne”. Vi vil gå imod Sløk og hans meningsskifte og argumentere for, at der er fuld over­ens­stem­mel­se mellem det pseudonyme forfatterskab og ”Øje­bliks­ar­tik­ler­ne” og at det mestendels handler om forskelle i ud­si­gel­ses­for­men.

Vi skal læse flg. bøger: Forførerens dagbog, Ligevægten mellem det Æsthetiske og Ethiske i Per­son­lig­he­dens Udarbeidelse, Frygt og Bæven, Philosofiske Smuler, Indøvelse i Christendom, Øje­bliks­ar­tik­ler­ne og Synspunktet fra min for­fat­ter­virk­som­hed.

I kommer til at læse udvalgte passager, mens jeg gennemgår de enkelte værker i deres helhed.
Jeg har aftalt med biblioteket, at jeg låner bøgerne i klassesæt.

Varighed 15 x 2 timer
Fredag 10-12.
Holdet er overtegnet / der er ikke flere pladser på holdet.

Kursusdetaljer

Grønnegades Kaserne, Grønnegade 10, 4700 Næstved
Fredag, 10:00 - 12:00
30 lektioner, 15 mødegange
Fredag 25. august, 2023
Holdnr.: 6223203425
Næstved og Susålandet

1.440 kr./person

1 ledige pladserTilmeld kursus

Underviser

Margrethe Østergaard

<p>Jeg hedder Margrethe Østergaard og er bosiddende lidt uden for Næstved sammen med min hund Oscar, som også er med når jeg underviser.</p> <p>Jeg blev i 1992 færdiguddannet på Københavns universitet med dansk som hovedfag og filosofi som bifag, og har i over 25 år undervist voksne på HF -niveau på VUC i Storkøbenhavn. I de sidste 3 år har jeg afholdt kurser i dansk litteratur og filosofi her på AOF.</p>

1.440 kr./person

Tilmeld kursus