Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
 • Fuldt betalende 570 kr/person
 • Særlige grupper Frederiksberg, Frederiksberg 496 kr/person
 • Særlige grupper København, København 496 kr/person

Kursusdage

 • 22-11-2023
  Onsdag
  17:00 - 18:40
 • 29-11-2023
  Onsdag
  17:00 - 18:40
 • 06-12-2023
  Onsdag
  17:00 - 18:40
 • 13-12-2023
  Onsdag
  17:00 - 18:40
 • 10-01-2024
  Onsdag
  17:00 - 18:40
 • 17-01-2024
  Onsdag
  17:00 - 18:40

Beskrivelse

Sprog kan både skabe barrierer og forståelse mellem mennesker.
Har du dagligt eller jævnligt kontakt med ukrainsktalende borgere og kan du se idéen i at forstå og tale lidt af deres sprog? Så kan du i løbet af 6 uger få en grundlæggende indføring i dagligdags vendinger, som du har brug for til at bryde isen i dialogen.
Undervisningen kan præges i den retning, du har brug for, så vi har noget for dig uanset om du er læge eller tandlæge, arbejder i Jobcenter, skole eller Politi – eller noget helt andet.

Hvis du vil tilmelde dig et hold mere end 14 dage efter start, kan du kontakte os på 92 90 10 80 eller aftenskole@csk.aof.dk for at få en reduceret pris.

Frederiksberg og Københavns kommune giver forhøjet tilskud til særlige grupper. Hvis du vælger prisen for særlige grupper, så erklærer du på tro og love, at du er enten studerende på SU, lærling med uddannelsesaftale, på efterløn, folke- eller førtidspension, eller modtager arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, revaliderings-, integrations- eller kontantydelse. AOF kan kræve dokumentation herfor ved tilmelding eller senere.


Lignende kurser