Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne her kan variere, da der kan være forskellige kommunale tilskud eller tilskud til særlige befolkningsgrupper. Når du lægger et kursus i kurven, så beder vi dig angive din bopælskommune, og derefter får du vist de priser, der er tilgængelige for dig.
 • Fuldt betalende 210 kr/person
 • Arbejdsledig 0 kr/person
 • Efterløn 0 kr/person
 • Pensionist 0 kr/person

Kursusdage

 • 06-05-2021
  Torsdag
  19:00 - 20:40
 • 20-05-2021
  Torsdag
  19:00 - 20:40
 • 27-05-2021
  Torsdag
  19:00 - 20:40

Beskrivelse

Dette 'lyn-kursus' vil give en forsmag på det at beskæftige sig videre med det tyske sprog, udover hvad du evt har lært i skolen.


Der vil selvfølgelig være noget gennemgang af relevant grammatik. MEN hovedvægten vil ligge på det kommunikative, dvs at kunne gøre sig forståelig i forskellige sammenhænge - som kursisterne er med til at definere.


Der er ikke nogen udgift til indkøb af bøger, idet jeg sender materiale ud på mail.


Ved hver undervisningsgang vil der være særskilt træning i udtale.


Hvis det ønskes, kan jeg give skriftlige opgaver, som kan gennemgås den næste gang. En anden mulighed er også at jeg retter individuelt løbende.


Jeg vil også give tips om hvor I kan læse/se/lytte/træne videre alene vhja de mange platforme, som tilbydes af den tyske stat (ex Goethe-Instituttet) og dels de tyske medier.

Hvis du er i tvivl om du passer ind på holdet, er du velkommen til at kontakte underviser Angelika Matzen på mail angelika.matzen@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------

Angelika har iøvrigt både dansk og tysk som modersmål. Så hun kender til såvel de formelle som de mere uformelle sider af det tyske sprog og samfund.

 


Bemærk

Der må påregnes udgifter til undervisningsmateriale.

Angelika Matzen

Læs mere

Lignende kurser