Spansk for meget øvede

Denne klasse er perfekt for de elever, der kan tale, skrive og forstå spansk med visse kompleksiteter og tale om hverdags emner. I denne klasse arbejdes der med hverdags samtale. Emner som fritid og arbejdsrutiner bliver behandlet. Studerende kan dele deres egne oplevelser, så det anbefales at have studeret spansk i mindst 2 eller 3 år. Vi fokuserer på at tale og lytte som en gruppe for at styrke ordforrådet og lære at give og argumentere for meninger. Grammatikken begynder at behandle mere komplekse strukturer som subjunktiv eller at lægge vægt på forskellene mellem tiderne i datid.

Mange kulturelle aspekter i Spanien og Latinamerika er også inkluderet, som historie, traditioner, festligheder og gastronomi.

 

Spansk

Presentación para clases de español en AOF Silkeborg – nivel Intermedio

Esta clase es perfecta para aquellos alumnos que pueden hablar, escribir y entender español con cierta complejidad y conversar sobre temas cotidianos. En esta clase, se trabaja la conversación del día a día. Se tratan temas como el tiempo libre, las rutinas en el trabajo. Los estudiantes pueden compartir sus propias experiencias, por ello es recomendable haber estudiado español al menos 2 o 3 años. Nos enfocamos en hablar y escuchar en grupo para reforzar el vocabulario, así como aprender a dar y argumentar opiniones. La gramática comienza a tratar estructuras más complejas como el subjuntivo o acentuar las diferencias entre los tiempos verbales en pasado.

También se incluyen muchos aspectos culturales en España y en Latinoamérica, como la historia, las tradiciones, las festividades o la gastronomía.

Kursusdetaljer

ØrnsøCentret, Ørnsøvej 5-7, 8600 Silkeborg
Torsdag, 16:00 - 18:15
30 lektioner, 12 mødegange
Torsdag 19. september, 2024
Hold nr.: 7424206000

1.500 kr./person

12 ledige pladserTilmeld kursus

Underviser

Lara Martínez

Jeg hedder Lara og jeg har været i Danmark i 4 år. Jeg kommer fra Albacete i Spanien Jeg læste min bachelor i oversættelse af arabisk og fransk. Jeg kom til Danmark for at studere min kandidat i In­ter­kul­tu­rel­le Studier på fransk. Jeg snakker lidt dansk og jeg håber, at vi kan have det sjovt med at lære sprog sammen.

1.500 kr./person

Tilmeld kursus