Spansk 9

Dette kursus er for deltagere, der har gennemført Spansk 8. Du kan udtrykke dig flydende og spontant på spansk uden at skulle lede efter ord. Du taler klart og detaljeret om daglige emner. Du kan forstå tv-udsendelser og film på spansk. Du kan deltage aktivt i alle samtaler og udtrykke dig flydende og spontant, uanset hvem du taler med.

Vi holder grammatikken ved lige ved hjælp af repe­ti­tions­ø­vel­ser (især Refleksive, Akkusativ & Dativ, Konditionalis, Førdatid, Datid og Konjunktiv).

Niveau 10 lægger vægt både på samtale/kommunikation og det skriftlige. Vi læser tekster/historier om forskellige emner, som vi derefter taler om. Du udbygger dit ordforråd og bliver endnu bedre til almindelige og tekniske situationer og samtaler. Hjemme kan du skrive et kort referat/resumé af teksten, som din lærer vil rette of kommentere for dig. Teksterne som læses på dette niveau er først of fremmest aktualitets artikler (El País. El Mundo & El Periódico). Kur­sus­ma­te­ri­a­let er inkluderet i prisen og udleveres den første kursusdag.

PENSUM:
-me/te/se/nos/os/se
-lo/la/los/las
-le/les
-se / me-te-nos-os
-Konditonalis
-Førdatid
-Datid 1 (Præteritum)
-Datid 2 (Imperfektum)
-Konjunktiv (Nutid)
-Konjunktiv (Datid)
-Konjunktiv (Førdatid)
-Hvis sætninger
-Refleksive verber (lavarse)
-Dative verber (alegrarse)
-Konentorer 6-7-8

Frederiksberg og Københavns kommune giver forhøjet tilskud til særlige grupper. Hvis du vælger prisen for særlige grupper, så erklærer du på tro og love, at du er enten studerende på SU, lærling med ud­dan­nel­ses­af­ta­le, på efterløn, folke- eller førtidspension, eller modtager ar­bejds­løs­heds­dag­pen­ge, kontanthjælp, revaliderings-, integrations- eller kontantydelse. AOF kan kræve dokumentation herfor ved tilmelding eller senere.

Kursusdetaljer

Lindevangsskolen, P. G. Ramms Alle 26, 2000 Frederiksberg
Tirsdag, 19:00 - 20:30
30 lektioner, 15 mødegange
Tirsdag 5. september, 2023
Holdnr.: 1723206086
AOF Center Storkøbenhavn

1.360 kr./person

4 ledige pladserTilmeld kursus

Underviser

Fabian Vera-Quereda

1.360 kr./person

Tilmeld kursus