Italiensk weekend (Øvede)

En weekend med Italiensk (A2 -1 Øvede)

Dette kursus er til dig, som allerede sprogligt er fortrolig med hver­dags­si­tu­a­tio­ner og italiensk basisgrammatik.

I dette intensive kursus vil vi have særlig fokus på at styrke dine ta­le­fær­dig­he­der og du vil få mulighed for at uddybe og udvide dit kendskab til sproget og italienske forhold. Gennem rollespil, samtale og ”legende” øvelser, bliver du klar til at nyde din rejse til Italien med en bedre forståelse for og brug af det Italienske sprog.

Kursusdetaljer

Stavnsholtskolen, Stavnsholtvej 43, 3520 Farum
Lørdag, 10:00 - 15:30
Søndag, 10:00 - 15:30
12,5 lektioner, 2 mødegange
Lørdag 8. juni, 2024
Hold nr.: 412299

975 kr./person

9 ledige pladserTilmeld kursus

Underviser

Simona Fioretti

Jeg er født i Terni i Umbrien, Italien, hvor jeg boede indtil jeg flyttede til Danmark i 2016.

Jeg har uddybet mit kendskab til historien om myter og folkelige traditioner i Umbrien og det centrale Italien, både gennem sociologiske og antropologiske studier og som aktivt medlem af kulturelle foreninger. Jeg har været aktivt med i teatralske og musik-koreografiske kul­tur­for­e­nin­ger.

Passionen for etniske danse har også fået mig til at studere de koreografiske og antropologiske traditioner for dansene i det centrale og sydlige Italien.

I forbindelse med det italienske sprog, som er mit modersmål, har jeg deltaget i ud­ta­lel­ses­værk­sted og under mine gym­na­siestu­di­er, læste jeg klassisk græsk og latin.

Jeg har en kandidat i sociologi, en treårig uddannelse i dans og be­væ­gel­ses­te­ra­pi fra Italien og er nu i gang med det sidste semester på pæ­da­gog­ud­dan­nel­sen i Danmark. 

Jeg har over tredive års erfaring indenfor det psyko-sociale område og i træningskurser for voksne, hvor jeg har udviklet høje faglige kom­mu­ni­ka­tions­ev­ner og tilegnet mig et solidt kendskab til og forståelse af grup­pe­dy­na­mi­k­ker.

Med min ud­dan­nel­ses­bag­grund og personlige erfaringer vil jeg være i stand til at bidrage til og skabe et positivt og dynamisk kommunikativt læringsklima i gruppen, som er medvirkende til at facilitere og motivere hver enkelt deltager til selv at medvirke til at tilegne sig det italienske sprog.

975 kr./person

Tilmeld kursus