Kursus afsluttet

Italiensk A2-1

Du har haft lidt italiensk før og kan allerede formulere enkle sætninger, men du vil gerne repetere grundlæggende udtale og ordforråd og samtidig lære mere.

I løbet af kurset lærer du at købe ind, at fortælle om din fritid og om dine ferier, at bestille mad på pizzeria og på restaurant. Du lærer også klokken, ugedage og måneder. Du træner dit ordforråd om hver­dags­si­tu­a­tio­ner ved hjælp af øvelser, samtaler og rollespil.

Vi fortsætter med at øve grammatikken og vi tager udgangspunkt i Passaparola (slutningen af Lektion 5).

Det anbefales at købe materialer efter første mødegang.


 

Kursusdetaljer

Stavnsholtskolen, Stavnsholtvej 43, 3520 Farum
Tirsdag, 17:30 - 19:10
26 lektioner, 13 mødegange
Tirsdag 20. februar, 2024
Hold nr.: 412297

8 ledige pladser

Salget er lukket

Underviser

Simona Fioretti

Jeg er født i Terni i Umbrien, Italien, hvor jeg boede indtil jeg flyttede til Danmark i 2016.

Jeg har uddybet mit kendskab til historien om myter og folkelige traditioner i Umbrien og det centrale Italien, både gennem sociologiske og antropologiske studier og som aktivt medlem af kulturelle foreninger. Jeg har været aktivt med i teatralske og musik-koreografiske kul­tur­for­e­nin­ger.

Passionen for etniske danse har også fået mig til at studere de koreografiske og antropologiske traditioner for dansene i det centrale og sydlige Italien.

I forbindelse med det italienske sprog, som er mit modersmål, har jeg deltaget i ud­ta­lel­ses­værk­sted og under mine gym­na­siestu­di­er, læste jeg klassisk græsk og latin.

Jeg har en kandidat i sociologi, en treårig uddannelse i dans og be­væ­gel­ses­te­ra­pi fra Italien og er nu i gang med det sidste semester på pæ­da­gog­ud­dan­nel­sen i Danmark. 

Jeg har over tredive års erfaring indenfor det psyko-sociale område og i træningskurser for voksne, hvor jeg har udviklet høje faglige kom­mu­ni­ka­tions­ev­ner og tilegnet mig et solidt kendskab til og forståelse af grup­pe­dy­na­mi­k­ker.

Med min ud­dan­nel­ses­bag­grund og personlige erfaringer vil jeg være i stand til at bidrage til og skabe et positivt og dynamisk kommunikativt læringsklima i gruppen, som er medvirkende til at facilitere og motivere hver enkelt deltager til selv at medvirke til at tilegne sig det italienske sprog.

Salget er lukket

Kursus afsluttet