Italiensk 3 (A1)

Du har haft italiensk 2 eller du har fulgt tilsvarende ita­li­ensk­kur­ser.
Vi udvikler dit ordforråd, og du bliver bedre og mere præcis til at udtrykke dig mundtligt. Vi uddyber brugen af grammatikken og sproget i hver­dags­si­tu­a­tio­ner, hvor vi fokuserer mere på dialoger og diskussion i klassen.
Vi tager udgangspunkt i Passaparola (fra lektion 15)

Hvis du vil tilmelde dig et hold mere end 14 dage efter start, kan du kontakte os på 92 90 10 80 eller aftenskole@csk.aof.dk for at få en reduceret pris.

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte aftenskolen på mail: aftenskole@csk.aof.dk eller tlf.: 92901080.

Frederiksberg og Københavns kommune giver forhøjet tilskud til særlige grupper. Hvis du vælger prisen for særlige grupper, så erklærer du på tro og love, at du er enten studerende på SU, lærling med ud­dan­nel­ses­af­ta­le, på efterløn, folke- eller førtidspension, eller modtager ar­bejds­løs­heds­dag­pen­ge, kontanthjælp, revaliderings-, integrations- eller kontantydelse. AOF kan kræve dokumentation herfor ved tilmelding eller senere.


Kursusdetaljer

Lindevangsskolen, P. G. Ramms Alle 26, 2000 Frederiksberg
Onsdag, 19:00 - 20:40
24 lektioner, 12 mødegange
Onsdag 18. september, 2024
Hold nr.: 1724206041

1.370 kr./person

15 ledige pladserTilmeld kursus

Underviser

Simona Fioretti

1.370 kr./person

Tilmeld kursus