Italiensk 3 (A1)

Du har haft italiensk 2 eller du har fulgt tilsvarende ita­li­ensk­kur­ser.

Vi udvikler dit ordforråd, og du bliver bedre og mere præcis til at udtrykke dig mundtligt. Vi uddyber brugen af grammatikken og sproget i hver­dags­si­tu­a­tio­ner, hvor vi fokuserer mere på dialoger og diskussion i klassen.

Vi tager udgangspunkt i Passaparola (fra lektion 15) 

Kursusdetaljer

Stavnsholtskolen, Stavnsholtvej 43, 3520 Farum
Tirsdag, 17:30 - 19:00
24 lektioner, 12 mødegange
Tirsdag 17. september, 2024
Hold nr.: 2024206541

1.730 kr./person

11 ledige pladserTilmeld kursus

Underviser

Simona Fioretti

Jeg er født i Terni i Umbrien, Italien, hvor jeg boede indtil jeg flyttede til Danmark i 2016.

Jeg har uddybet mit kendskab til historien om myter og folkelige traditioner i Umbrien og det centrale Italien, både gennem sociologiske og antropologiske studier og som aktivt medlem af kulturelle foreninger. Jeg har været aktivt med i teatralske og musik-koreografiske kul­tur­for­e­nin­ger.

Passionen for etniske danse har også fået mig til at studere de koreografiske og antropologiske traditioner for dansene i det centrale og sydlige Italien.

I forbindelse med det italienske sprog, som er mit modersmål, har jeg deltaget i ud­ta­lel­ses­værk­sted og under mine gym­na­siestu­di­er, læste jeg klassisk græsk og latin.

Jeg har en kandidat i sociologi, en treårig uddannelse i dans og be­væ­gel­ses­te­ra­pi fra Italien og er nu i gang med det sidste semester på pæ­da­gog­ud­dan­nel­sen i Danmark. 

Jeg har over tredive års erfaring indenfor det psyko-sociale område og i træningskurser for voksne, hvor jeg har udviklet høje faglige kom­mu­ni­ka­tions­ev­ner og tilegnet mig et solidt kendskab til og forståelse af grup­pe­dy­na­mi­k­ker.

Med min ud­dan­nel­ses­bag­grund og personlige erfaringer vil jeg være i stand til at bidrage til og skabe et positivt og dynamisk kommunikativt læringsklima i gruppen, som er medvirkende til at facilitere og motivere hver enkelt deltager til selv at medvirke til at tilegne sig det italienske sprog.

1.730 kr./person

Tilmeld kursus