Fordybelse i mindfulness og meditation

Kurset er for dig, der har snuset til mindfulness eller meditation.

Det kunne fx være fra en temadag på jobbet, et kortere eller længerevarende kursus, yogapraksis eller andet.
På kurset vil vi fordybe os i kropsscanning, kro­ps­be­vidst­hed, afspænding, ån­de­drætsø­vel­ser, vid­ne­me­di­ta­tion og hjertets mindfulness dvs. træning i compassion (med­fø­lel­se­s­ø­vel­ser) og selfcompassion. Programmerne leder hen mod en grundlæggende ro, dybere kontakt med indre væren og opbyggende følelser som venlighed, accept, åbenhed og medfølelse.


Mindfulness og meditation kan bruges regelmæssigt, som selvhjælp og selvaf­ba­lan­ce­ring, når der er brug for ro, koncentration og kontakt med vores iboende ressourcer. Kurset vil støtte op om etablering og opretholdelse af egen mind­ful­nes­sprak­sis i hverdagen.
Når mindfulness og meditation praktiseres, sker en naturlig, positiv udvikling af personligheden. Med tiden udvikles en evne til at hvile i sig selv og muligheden for at opleve mere glæde og livskvalitet.

Medbring et tæppe.

 

Kursusdetaljer

AOF Huset, Hunderupvej 103, 5230 Odense M
Onsdag, 18:30 - 20:00
16 lektioner, 8 mødegange
Onsdag 11. september, 2024
Hold nr.: 6424203307

1.200 kr./person

11 ledige pladserTilmeld kursus

Underviser

Lisbeth Holm Clausen

Jeg er psykomotorisk terapeut, som er en pro­fes­sions­ba­chel­or med fokus på krop og psyke sammenhænge gennem behandling og undervisning. Psykomotoriske terapeuter arbejder med behandling, sundhedsfremme og forebyggelse af fysisk og psykisk sygdom.

Jeg er uddannet for over 30 år siden og har arbejdet med behandling og undervisning af børn og voksne lige siden. Jeg er meget optaget af børn og familiers vilkår, og af hvordan vi skaber de bedste op­vækst­be­tin­gel­ser for børn. Ud over at arbejde som underviser, arbejder jeg som pri­vat­prak­ti­se­ren­de psykomotorisk terapeut.

Jeg har undervist i mindfulness siden 2007 og har min viden og erfaring fra min uddannelse, ef­ter­ud­dan­nel­ser og egen me­di­ta­tions­prak­sis gennem de sidste 30 år. Mine me­di­ta­tions­læ­re­re kommer fra Vækstcenteret i Nr. Snede. Se mere på www.lisbeth-clausen.dk.

1.200 kr./person

Tilmeld kursus