Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 120 kr/person
  • Nedsat betaling, Næstved 105 kr/person

Kursusdage

  • 27-10-2021
    Onsdag
    15:00 - 17:00

Beskrivelse

Faldne kvinder, uægte børn - og fødsel i dølgsmål
Faldne kvinder, uægte børn
- og fødsel i dølgsmål

Et af de helt store skred i 1900-tallets almindelige opfattelse af tingenes rette orden er rækkefølgen af ægteskab og barnefødsler. Det blev i størstedelen af 1900-årene anset for en skandale - eller i det mindste yderst uheldigt, når man fik børn, før man var blevet gift.
Vi ser nærmere på lovgivningen, arveretten, kilderne til børn født udenfor ægteskab og mulighederne for at finde de biologiske forældre. Ingen børn er "uægte" - men ganske mange er født uden for ægteskab.
Også gamle slægtsbøger skal man i denne forbindelse omgås med en vis forsigtighed, da det ofte var uønsket, at der blev medtaget børn, der var født udenfor ægteskab. Det vil sige, at de søskendeflokke der er omtalt i sådanne bøger ikke nødvendigvis er fuldtallige eller, at der for den sags skyld er blevet taget højde for forekomsten af halvsøskende. Den ene af ægtefællerne kunne jo sagtens have afkom fra et tidligere forhold. Vi prøver at hitte hoved og hale i det hele...

Underviseren er lærebogens forfatter, cand.mag. MVU, Tommy P. Christensen (f. 1955), kulturhistoriker, fhv. mus.insp. og arkivar. Han har siden 1980'erne undervist i slægtsforskning for begyndere, i computer-genealogi og i webbaseret slægtsforskning. Han er æresmedlem af DIS-Danmark (nu Danske Slægtsforskere) og Amager Slægtshistoriske Forening (ASF) samt anmelderredaktør på Personalhistorisk Tidsskrift, der udgives af Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie.

Bemærk

212-542

Lignende kurser