Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
 • Fuldt betalende 2150 kr/person
 • Efterløn, Odense 1997 kr/person
 • Fleksydelse, Odense 1997 kr/person
 • Pensionist, Odense 1997 kr/person
 • Studerende, Odense 1997 kr/person

Kursusdage

 • 25-02-2023
  Lørdag
  09:00 - 16:30
 • 26-02-2023
  Søndag
  09:00 - 16:30
 • 11-03-2023
  Lørdag
  09:00 - 16:30
 • 12-03-2023
  Søndag
  09:00 - 16:30
 • 25-03-2023
  Lørdag
  09:00 - 16:30
 • 26-03-2023
  Søndag
  09:00 - 16:30

Beskrivelse

Kurset omfatter det pensum som kræves til den teoretiske delprøve til beviset "Duelighedsprøven for fritidssejlere".
Der undervises i grundlæggende brug af søkort og øvrige anvendte metoder til sejladsbestik (Navigation). Derudover bliver der gennemgået elektronisk navigation. Også andre instrumenter som log, ekkolod, radar og AIS vil være en del af emnerne.
Derudover undervises i søvejsregler, søsikkerhed, farvandsafmærkninger, brand og redning, forhold vedrørende havmiljø m.m.

Til gennemførelse af kurset, skal der anskaffes visse obligatoriske undervisningsmaterialer.
I forbindelse med kursusforløbet orienteres om hvad der skal til til at erhverve Duelighedbeviset for fritidssejler.

Den praktiske delprøve, sammen med den teoretiske delprøve, er en forudsætning for at opnå beviset "Dueligprøven for fritidssejlere".
Der må påregnes udgifter til afholdelse af obligatoriske delprøver.


Lignende kurser