Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
 • Fuldt betalende 600 kr/person
 • Nedsat betaling, Næstved 525 kr/person

Kursusdage

 • 06-03-2023
  Mandag
  13:00 - 15:00
 • 13-03-2023
  Mandag
  13:00 - 15:00
 • 20-03-2023
  Mandag
  13:00 - 15:00
 • 27-03-2023
  Mandag
  13:00 - 15:00
 • 03-04-2023
  Mandag
  13:00 - 15:00

Beskrivelse

Kvinder og mænd i middelalderen
Fra mandag d. 6. marts 2023 til mandag d. 3. april 2023
Både kvinder og mænd måtte kæmpe for at overleve i middelalderen, og derfor var det vigtigt at leve i fællesskaber bygget på tradition og ritualer. Samfundslivet var mangfoldigt og varieret. Mændene indgik i mange slags fællesskaber og broderskaber, der var stærkt ritualiserede. Kvinderne var lige som mændene definerede af deres køn, men også af deres placering i samfundet og deres gåpåmod. Den kone som ”hænderne sad godt på” kunne have stor fremgang. Vi skal udbygge og nuancere vore viden om kønsroller og om de variationsmuligheder, der fandtes i middelalderen og se på skik og brug i al almindelighed. Et andet spændende kapitel er livet i kirken med sognekirker og klostre og fortællinger om hellige mænd og kvinder. Vi skal høre om jomfru Maria og om berømte og lokale helgener. Alle i samfundet måtte tænke i arbejde, pligter og selvforsyning, men også på hvordan man skaber fred og en god samvittighed.

Undervisningen forløber over 5 gange..
Der udleveres en undervisningsplan, og der arbejdes både med ting og sager og med kunst og tekster fra middelalderen

Undervisningen varetages af cand.mag. Bodil Heiede. Undervisningen bygger på mange års erfaring som gymnasielærer i historie og religion og på et stort antal foredrag, som er blevet holdt i mange forskellige sammenhænge. Bodil har holdt foredrag i sognegårde, i foreninger og på højskoler og på Folkeuniversitetet og har også tidligere undervist på AOF. Der er plads til mange emner på Bodil palet og ud over historie har Bodil også arbejdet med idehistoriske og etiske temaer i form af en række samtalecafeer


Lignende kurser