FVU-start

Læs mere om undervisningen og bestil tid til en vejledningssamtale.

Bliv bedre til at tale dansk

Voksne med dansk som andetsprog kan deltage i FVU-start, som er et un­der­vis­nings­til­bud i dansk for tosprogede. Kurset er til dig, som gerne vil forbedre og udvikle dine sproglige færdigheder på dansk. Her får du muligheden for at styrke dine mundtlige og skriftlige kompetencer, som kan være nyttige i både privat- og arbejdsliv.
Bliv bedre til at tale dansk med dine kollegaer eller andre personer i dit netværk, så du kan få en nemmere hverdag. Undervisningen er gratis, og der kan søges om SVU (Statens Vok­se­nud­dan­nel­ses­støt­te).

Hvad kan du lære på FVU-start?

FVU-start giver dig mulighed for at forbedre og øge dit ordforråd, styrke dine mundtlige kommunikative færdigheder og øge dine forudsætninger for at læse danske tekster.  

Du vil i undervisningen blandt andet komme til at arbejde med:

  • Dit ordforråd
  • Din udtale
  • Din sæt­nings­dan­nel­se
  • Din forståelse af dansk sprog
  • IT og dansk kommunikation 
  • 30-60 timers undervisning

Kursets opbygning og indhold

FVU-start omfatter ét trin med undervisning i grundlæggende mundtlig dansk. For at kunne få et udbytte af undervisningen, skal du kunne forstå dansk på et basalt niveau.

Undervisningen har tre delmål:

  1. Du styrker dine mundtlige dansk­fær­dig­he­der.
  2. Du styrker og øger dit ordkendskab på dansk.
  3. Du styrker dine forudsætninger for at kunne læse dansk.

Kursusforløbet i FVU-start består af 30-60 timers undervisning.

Der er ingen afsluttende prøve efter sidste kursusgang, men du kan få en bedømmelse ved gennemført un­der­vis­nings­for­løb, som er frivillig.

FVU Start bliver tilrettelagt med et praksisnært fokus på den enkeltes hverdag. Holdstørrelsen er som regel på 12-20 deltagere. Efter FVU-start er det muligt at fortsætte på de øvrige FVU fag, som du kan læse om her.

Book tid til en vejledende samtale

Book tid til en vejledende samtale

AOF kan hjælpe med undervisningsforløb for voksne med vejledning og støtte fra erfarne undervisere. For at blive optaget på et hold i FVU-start skal du deltage i en samtale med en dygtig fagperson, som vil vurdere, om du kan få udbytte af at deltage i undervisningen, eller om du kan henvises til et andet uddannelsestilbud. Ved at klarlægge dit niveau på forhånd, kan vi tilrettelægge undervisningen, så den passer til lige netop dine behov. Du vil blive ringet op og få nogle flere oplysninger om, hvordan undervisningen foregår.

Book tid til en vejledende samtale

Kontakt din lokale udbyder af FVU-start

AOF tilbyder Forberedende Vok­se­nun­der­vis­ning i hele Danmark. Kontakt din lokale udbyder for at høre mere om tilbud i dit område.

Brancherettet undervisning for virksomheder: Ring til os på 41887770

Hvordan lyder det her: Gratis kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling af medarbejderne OG få dækket en del af lønudgifterne, imens medarbejderne er på uddannelse. Ret godt, ikke?

Private og offentlige virksomheder i Danmark har mulighed for at sende medarbejderne på kursus i FVU-start. FVU-start styrker medarbejdernes dansksproglige kompetencer, så det bliver nemmere at kommunikere i hverdagen på arbejdspladsen.

Vi tilrettelægger kursets indhold til den enkelte branche, så medarbejdere og virksomhed får mest mulig nytte af un­der­vis­nings­for­lø­bet. Undervisningen kan foregå i AOF’s lokaler, men vi kan også bringe undervisningen ud på arbejdspladsen.

Læs også om Scandics medarbejdere, der lærer dansk i arbejdstiden.

"Jeg er blevet bedre til dansk, fordi vi også laver skriftlige opgaver og læseopgaver."

"Jeg er blevet bedre til dansk, fordi vi også laver skriftlige opgaver og læseopgaver."

Weronika Kujawiniska

Kursist, Alliance+

Vil du lære andre fag end FVU-start? Så har vi flere muligheder til dig

AOF tilbyder meget andet end FVU-start. Find vores andre gode tilbud til dig, der ønsker et kompetenceløft herunder.