FVU-digital

Her kan du bestille tid til en vejledningssamtale og læse meget mere om undervisningen og om hvordan du kan opbygge og styrke dine grundlæggende IT-færdigheder, Kurset giver dig digitale færdigheder, som du kan udnytte både i privat- og arbejdsliv.

Bliv fortrolig med IT og digitale værktøjer

Voksne i beskæftigelse kan deltage i FVU-digital. Kurset er til dig, der vil opbygge og styrke dine grundlæggende IT-færdigheder, så det bliver nemmere at udføre digitale opgaver i hverdagen. Kurset giver dig digitale færdigheder, som du kan udnytte både i privat- og arbejdsliv.

Du behøver ingen IT-færdigheder for at deltage på kurset, og undervisningen tager udgangspunkt i dit niveau.

Undervisningen er gratis, og der kan søges om SVU (Statens Vok­se­nud­dan­nel­ses­støt­te).

Book en vej­led­nings­sam­ta­le her

 • For dig der er i job

Opbyg dine digitale kompetencer

Kurset indeholder bl.a.:

 • Organisering og håndtering af data
 • In­for­ma­tions­søg­ning
 • Digital kommunikation
 • IT-hjælpemidler
 • Sikkerhed, privatliv og persondata

Hvad kan du lære på FVU-digital?

Det moderne samfund er i stigende grad baseret på anvendelse af digitale løsninger. Det gælder ikke mindst ar­bejds­mar­ke­det, hvor de fleste opgaver i dag kræver et minimum af digital forståelse. AOF tilbyder FVU-digital, som har til formål at styrke deltagernes grundlæggende digitale færdigheder.

Det kan være nyttigt, hvis du for eksempel skal:

 • modtage og/eller sende beskeder
 • dokumentere dine arbejdsopgaver på skrift eller med foto
 • føre kør­sels­regn­skab
 • bestille varer online

Undervejs i kursusforløbet vil du gradvist blive mere fortrolig med at bruge IT-udstyr og programmer.

Vil du vide mere? Book tid til en vejledende samtale

Vil du vide mere? Book tid til en vejledende samtale

600.000 voksne i Danmark har svært ved at læse, stave, regne og bruge it. Så du er altså langt fra alene. AOF kan hjælpe med undervisningsforløb for voksne med vejledning og støtte fra erfarne undervisere. Forud for undervisningen vil du komme igennem en screening, som har til formål at klarlægge dit niveau. På den måde kan vi tilbyde dig undervisning, som passer til lige netop dine behov.

Book tid til en vejledende samtale hér

Kursets opbygning og indhold

FVU-digital kurset er opbygget af tre trin:

 • Trin 1: Grundlæggende niveau – Du bliver introduceret til brugen af digitale værktøjer på et basalt niveau.
 • Trin 2: Vi­de­re­ud­vik­ling – Du får udviklet dine færdigheder i digital opgaveløsning.
 • Trin 3: Automatisering af færdigheder – Du lærer at automatisere dine tillærte digitale færdigheder.

Hvert trin består af 20-30 timers undervisning. Du behøver ikke starte på trin 1. En dygtig fagperson hos AOF vil vurdere dit niveau, så du kan starte til undervisning på det rette niveau og trin. Trin 1 kræver ingen forkundskaber. Trin 1 og trin 2 kan afsluttes med en bestået/ikke-bestået bedømmelse. Trin 3 kan afsluttes med en prøve, som er frivillig.

FVU-digital bliver tilrettelagt med et praksisnært fokus, og det er muligt at deltage i anden fagun­der­vis­ning parallelt med FVU Digital. Holdstørrelsen er som regel på 12-16 deltagere.

Kontakt din lokale udbyder af FVU-digital

FVU og OBU kontakter
FVU og OBU kontakter

AOF tilbyder Forberedende Vok­se­nun­der­vis­ning i hele Danmark. Kontakt din lokale udbyder for at høre mere om tilbud i dit område.

Find din lokale udbyder her

Brancherettet undervisning for virksomheder: Ring til os på 41887770

Hvordan lyder det her: Gratis kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling af medarbejderne OG få dækket en del af lønudgifterne, imens medarbejderne er på uddannelse. Ret godt, ikke?

Private og offentlige virksomheder i Danmark har mulighed for at sende medarbejderne på kursus i FVU-digital. FVU-digital styrker medarbejdernes IT-færdigheder og arbejder med de digitale løsninger i hverdagen på arbejdspladsen.

Vi tilrettelægger kursets indhold, så det passer til virksomheden, og vi gør undervisningen bran­che­spe­ci­fik til den enkelte arbejdsplads. På den måde sikrer vi, at både medarbejder og virksomhed kan drage mest mulig nytte af un­der­vis­nings­for­lø­bet. Undervisningen kan foregå i AOF’s lokaler, men vi kan også bringe undervisningen ud på arbejdspladsen.

Læs også om DSB Vedligehold og deres kursusforløb hos AOF her.

"Jeg har fundet ud af nu, at jeg manglede værktøjer til at lave noget mere overskueligt og professionelt."

Claus Johansen

Kursist, DSB Vedligehold

Vil du lære andre fag end FVU-digital? Så har vi flere muligheder til dig

AOF tilbyder meget andet end FVU-digital. Find vores andre gode tilbud til dig, der ønsker et kompetenceløft herunder.

Du kan også se alle vores øvrige kurser og foredrag her.